Zasklení PROMAGLAS, Promat-SYSTEMGLAS a PROMADRAHT

Popis

U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně dělící stěny, jako jsou požární stěny, schodišťové stěny, příčky tvořící stěny chodeb atd., byly průhledné. Tyto průhledné požárně ochranné stavební dílce musí splňovat požadavky požárně dělících konstrukcí, tj.:
  • musí být zamezen průchod ohně a kouře (S)
  • musí zůstat zachované uzavření prostoru (E)
  • musí být splněna požadovaná teplotní kritéria na odvrácené straně ohně (I, W).

Požárně ochranná zasklení

Všude tam, kde musí být kombinovány tyto protipožárně technické požadavky s viditelností a propustností světla, je možno aplikovat PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS u nichž je zajištěna propustnost světla a zároveň zabezpečena požární odolnost.

Oblasti použití
  • nemocnice, správní budovy, hotely
  • velíny, výpočetní střediska, laboratoře
  • letiště, výstavní prostory
  • školy, sportovní haly
  • obchodní domy, lékárny, knihovny atd.
PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS jsou speciální vrstvená skla, skládající se z více vrstev skla, mezi kterými jsou umístěny požárně ochranné vrstvy, jež jsou v případě požáru aktivovány. PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS pohlcují tepelné záření a vytváří účinnou izolační vrstvu. Ze zasklení s průhlednými tabulemi PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS vzniká tímto prakticky neprůhledná požárně ochranná stěna. Prosklené konstrukce se skly PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS jsou vyráběny jak v provedení s dřevěným rámem, tak i s rámem z oceli nebo s tzv. “skrytým rámem” z desek PROMATECT®-H a lze je využít i jako požární uzávěr (EW/EI dveře, případně dveře v rámové konstrukci).

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály