Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení

Popis

Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních vedení.

Na základě legislativních požadavků jsou budovy vždy děleny do požárních úseků. Těmito úseky následně procházejí prvky TZB, především trubní a kabelové vedení. Díky speciálním technologickým postupům (ucpávky systémem PROMASTOP®) je zajištěna požární odolnost (celistvost a izolační schopnost) konstrukce požárního úseku.

Požární ochrana prostupů potrubí

Promat nabízí odzkoušené a autorizovanou osobou certifikované systémy PROMASTOP®, které jsou použitelné pro veškerá utěsnění prostupů a to na každé stavbě.

Požárně ochranné manžety PROMASTOP® uzavřou a přeruší trubní vedení pro nehořlavé kapaliny a plyny (vyjma VZT), odpady, potrubní poštu a centrální vysavač, která jsou z hořlavých trubek s různými průměry a tloušťkami stěny.

Svým účinkem požárně ochranná manžeta PROMASTOP® zajišťuje, že se požár nerozšíří do dalších požárních úseků.

Specialitou firmy Promat na tomto „poli“ je systém PROMASTOP®-U. Jedná se o manžetový pás, který je zakrácen přímo na stavbě dle aktuální situace a je z něho požárně ochranná manžeta přímo vyrobena.

Pro extrémně velká hořlavá potrubí, kde nestačí běžné manžety, se použije protipožární manžeta PROMASTOP®-FC10, která byla speciálně vyvinuta pro tato potrubí.

Kromě výše popsaných manžet nabízí Promat systémy těsnění potrubí na bázi speciálních tmelů PROMASEAL® a stěrek PROMASTOP®.

Pro extrémní prostředí je určena endotermní stěrka PROMASTOP®-CC, která odolává vodě a agresivním kapalinám.

Katalog PBS (verze 2020)

Těsnění prostupů instalací

Těsnění prostupů instalací

Katalog PBS

Materiály

Materiály