Požární ochrana stavebních a dilatačních spár

Popis

U každé větší betonové stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformace betonu způsobené teplotními výkyvy, nepravidelným sedáním stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin.

Těsnící a spárovací materiály

Dilatační spáry
Obecně se dilatační spáry vyplňují elastickými pásky z PVC. K ochraně těchto elastických spárovacích pásků před účinky požáru jsou k dispozici prvky pro výplň spár PROMASEAL®-PL. Spára se v místě namáhaném ohněm vyplní minerální vlnou, která je poté překryta prefabrikovaným prvkem pro výplň spár PROMASEAL®-PL, jenž je odolný proti vlhkosti. Jako vnější překrytí případně jako ochrana před klimatickými vlivy se používá trvale elastická spárovací těsnící hmota. Prvek pro výplň spár PROMASEAL®-PL se skládá z pásků PROMASEAL® a mezivrstev z pěnové hmoty. Díky těmto mezivrstvám lze prvek stlačit v celé jeho šířce, čímž po vtlačení uvázne a udrží se ve spáře. V případě požáru pěnová hmota odhoří a zpěňující materiál PROMASEAL®-PL vytváří velkým zvětšením objemu požárně ochrannou pěnu, která plní a uzavírá spáry. Tím je zamezeno tepelnému namáhání, popř. prohoření dilatačních profilů.

Posuvné ložisko
Elastomerová nebo neoprenová posuvná ložiska, která jsou požadována u mnohých konstrukcí budov, musí i v případě požáru zůstat plně funkční. V závislosti na tepelné reakci použitých umělých hmot mohou být provedeny obklady PROMATECT®. Vhodným vytvořením detailů je možné přihlédnout i k posuvu dilatačních spár.

Konstrukční spáry ve stavebních dílcích
Zpěňující těsnící materiály PROMASEAL®-PL, PROMASEAL®-ST, PROMASEAL®-S, PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-A spray lze účinně použít k uzavírání spár ve všech oblastech stavebnictví, u lehkých příček při spojení stěny a stropu, jakož i k utěsnění průchodu stěnami a stropy v požární ochraně elektrických a vzduchotechnických vedení. Další možný způsob řešení těchto spár je pomocí protipožární pěny PROMAFOAM®-C. 

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Produkty