Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů

Popis

V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení skýtá systém PROMASTOP®, který lze aplikovat dle daných podmínek.

Požární kabelové přepážky a ucpávky

Kabelové přepážky
Kabelové přepážky PROMASTOP® uzavírají otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy a v případě požáru zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, schodišťových prostorů atd.
V zásadě je třeba rozlišit deskové přepážky PROMASTOP®, zděné přepážky PROMASTOP® a těsnící systémy PROMASTOP®. U deskových přepážek PROMASTOP® se vedle přesně defi novaných desek z minerální vlny používají požárně ochranné stěrkové hmoty a nátěry, které jsou nanášeny na desky z minerální vlny s předepsaným přesahem na okolní konstrukce a prostupující instalace (kabely, kabelové lávky, kabelové žlaby):
  • PROMASTOP®-I - zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při teplotě cca 180 °C začíná pěnit s nárůstem objemu až 1:25 a vytvoří na površích chráněných konstrukcí a instalací tepelně izolační vrstvu.
  • PROMASEAL®-A spray - na bázi směsí disperze akrylátu, působí endotermně. Stěrka vytvoří po aplikaci pružnou membránu, která snáší dilatační pohyby, je odolná povětrnosti, agresivním chemickým látkám a vlhkosti. Přepážkyjsou kouřotěsné a tlakotěsné.
  • PROMASTOP®-CC - speciální hybridní požárně ochranný nátěr na vodní bázi, který kombinuje zpěňující a ablativní vlastnosti. Je odolný vůči povětrnostním podmínkám, agresivním chemickým látkám a vlhkosti.
Zděná přepážka PROMASTOP® se vytváří ze speciální požárně ochranné malty, která je na stavbu dodávána v suchém stavu v pytlích a na stavbě se smícháním s přesným množstvím vody vytvoří optimálně tvárná malta. V místě kabelů je doplněna tmelem PROMASEAL®-AG. Kabelové ucpávky PROMASEAL® využívají různých specifi ckých vlastností protipožárních tmelů – PROMASEAL®-A a PROMASEAL®-AG. Tyto ucpávky jsou vhodné pro prostupy menších rozměrů se speciálními požadavky.
Kabelová polštářová přepážka PROMASTOP® je sestavena z protipožárních polštářů se zpěňující hmotou, která při požáru asi čtyřnásobně zvětší svůj
objem. Výhodou tohoto systém je snadná montáž a demontáž a možnost opětovného použití polštářů v případě, že nebyly předtím aktivovány.

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály