Politika integrovaného systému managementu

S cílem zabezpečit požadavek ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 jsem rozhodl o vyhlášení politiky integrovaného systému managementu pro Promat s.r.o. uvedené v příloze tohoto RJS.

Současně přiděluji tyto odpovědnosti při jejím zveřejňování:

Manažer jakosti:

  • Odpovídá za zpracování Politiky ISM do tištěné formy velikosti A4 a její umístění na interních nástěnkách v Praze a Lovčicích
  • Odpovídá za zveřejnění Politiky ISM na interní počítačové síti
  • Odpovídá za zveřejnění Politiky ISM na webových stránkách Promat s.r.o.
  • Odpovídá za prokazatelné seznámení všech zaměstnanců (včetně nových) s Politikou
  • Odpovídá za opakované proškolování zaměstnanců ze zásad Politiky, ke kterým se hlásí, v rámci každoročního školení
  • Odpovídá za zveřejnění odkazu na Politiku ISM v zápatí všech objednávek

Vedoucí výroby:

  • Odpovídá za poučení dodavatelských organizací o důležitosti shody prováděných činností s Politikou ISM
  • Odpovídá umístění Politiky ISM na interních nástěnkách v Lovčicích

 

Politika integrovaného systému managementu

Úkolem naší společnosti je aplikace protipožárních materiálů a konstrukcí aplikovaných mateřskou společností a dalšími společnostmi holdingu na území ČR v oblasti požární bezpečnosti staveb a vysokoteplotních konstrukčních a izolačních materiálů. Naše obchodní zastoupení sídlí v kancelářských prostorách Praze a výrobní závod provozujeme v Lovčicích.

Vedení společnosti vyhlašuje v souvislosti se zavedeným systémem managementu dle ISO 9001 a ISO 14001 tyto zásady:

Trvale rozpoznávat potřeby, požadavky a přiměřená očekávání zákazníků a důsledně je promítat do nabídek a smluvních vztahů.

Zavést a udržovat systém řízení kvality a ochrany životního prostředí jako nástroj k efektivnímu řízení a zlepšování společnosti.

Zlepšovat kvalitu procesů ve společnosti a kvalitu poskytovaných služeb klientům.

Přispívat k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění a přispívání k udržitelnému využívání zdrojů. Dodržovat příslušné závazné povinnost.

Aktivně působit na českém trhu, rozšiřovat obecné podvědomí o používání požárních materiálů, konstrukcí a technologií Promat, o požadavcích závazných předpisů a norem u všech zainteresovaných stran.

Rozšiřovat působnost společnosti na českém trhu.

Sledovat vývoj v oboru a využívat všech poznatků pro zkvalitňování procesů.

Dosahovat vysoké produktivity práce.

 

Ing. Ladislav Zajíc
Jednatel společnosti

PDF

Číst všechny novinky