Rozsah certifikace ISM

Integrovaný systém společnosti dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 je zaveden, udržován a neustále zlepšován pro společnost Promat s.r.o.:

  • v sídle společnosti - Čkalova 784/22, Praha
  • její provozovně – Lovčice 262
  • na všech realizovaných zakázkách u zákazníka

Předmět certifikace ISM „Nákup, prodej, zpracování a skladování materiálů pro požární bezpečnost staveb a vysokoteplotních konstrukčních a izolačních materiálů“ je dán rozsahem aktivit společností v rámci firemních procesů.

V souladu se zněním článku 4.3 ČSN EN ISO 9001:2015 a s ohledem na charakter činností organizace, Promat s.r.o. vyloučila při tvorbě/ udržování/ zlepšování svého systému řízení kvality:
Článek 8.3 – Návrh a vývoj produktů a služeb; Důvodem je skutečnost, že společnost návrh a vývoj nových produktů služeb neprovádí a ani žádná ze zainteresovaných stran návrh a vývoj po Promat s.r.o. nevyžaduje.

Ing. Ladislav Zajíc
Jednatel společnosti

PDF

Číst všechny novinky