Promat® FIXO-M

Základní charakteristika

Popis výrobku a oblasti použití
Promat® FIXO-M je fi xační podkladní mezivrstva pod pro protipožární nástřik PROMASPRAY® F250 stříkaná na ocel.
Promat® FIXO-M je podkladní mezivrstva pod nástřik PROMASPRAY® T stříkaná na ocel.

Fixační podkladní mezivrstva

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály