Promat® K84

Základní charakteristika

Popis výrobku
Lepidlo Promat® K84 je lepidlo na bázi vodního skla, modifi kované dodatečnými anorganickými plnivy. Lepidlo Promat® K84 má hustou konzistenci. Je to hmota připravená k upotřebení.

Oblasti použití
Speciální lepení v protipožární ochraně a vysokotepelné technice.

Vysokoteplotní lepidlo

Barva
Šedá.

Skladovatelnost
Materiál lze za běžných podmínek skladovat 12 měsíců před otevřením.
Dokumenty
< #Back#

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS