PROMADUR®

Základní charakteristika

Popis výrobku
Nátěr na dřevo PROMADUR® je požárně ochranný nátěr, který působením ohně a žáru zpěňuje a v případě požáru uzavírá a chrání podklad.

Oblasti použití
Nátěr na dřevo PROMADUR® se používá ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí a snížení indexu šíření plamene po povrchu na Is = 0,0 mm/min. (PROMADUR® color – Is = 50,0 mm/min.).

Nátěr na dřevo

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS