PROMAGLAF® Hobby box

Základní charakteristika

Popis výrobku
PROMAGLAF® jsou rohože z vysokoteplotního skleněného vlákna na bázi oxidu křemičitého, vápenatého a hořečnatého s klasifi kační teplotou 1200 °C. Předností materiálu PROMAGLAF® je jeho odolnost vůči vysokým teplotám - klasifi kační teplota 1200° C zaručuje, že materiál odolává i takovému zatížení jako je například komínový požár. Rohož je díky vhodnému chemickému složení „biorozpustná“.

Oblasti použití
Rohož PROMAGLAF® je vhodná především na izolaci kouřovodů při průchodu hořlavým stavebnímmateriálem a řadu dalších podobných aplikací.

Hobby box pro prostup kouřovodů

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály