PROMAPYR®-T150

Základní charakteristika

Popis výrobku
Desky z minerální vlny PROMAPYR®-T150, alternativně opatřené protipožární stěrkou řady PROMASTOP® tloušťky 1 mm, z jedné nebo obou stran.

Oblasti použití
Desky možno dodávat zformátovené dle požadavků přímo z výroby (vodní paprsek, pásové pily, ruční řezání) - trapézy, kabelové ucpávky, zhotovování protipožárních kabelových přepážek PROMASTOP®-E pro montáž do stěn a stropů třídy požární odolnosti EI 30 až EI 120 dle ČSN EN 13 501-2, trubní a kabelové ucpávky, dotěsnění spár.

Desky z minerální vlny

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Bod tání
1000° C
Technické vastnosti
< #Back#
Tloušťka desky Standardní formáty Popis Hmotnost
50 mm 600 x 1000 mm
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150
bez stěrkového nátěru
cca 150 kg/m3
50 mm 600 x 1000 mm
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150
opatřená jednostranným nátěrem stěrkou
PROMASTOP®-I
cca 150 kg/m3
50 mm 600 x 1000 mm
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150
opatřená oboustranným nátěrem stěrkou
PROMASTOP®-I
cca 150 kg/m3
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Tloušťka desky Standardní formáty Popis Hmotnost
50 mm 600 x 1000 mm
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150
bez stěrkového nátěru
cca 150 kg/m3
50 mm 600 x 1000 mm
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150
opatřená jednostranným nátěrem stěrkou
PROMASTOP®-I
cca 150 kg/m3
50 mm 600 x 1000 mm
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T150
opatřená oboustranným nátěrem stěrkou
PROMASTOP®-I
cca 150 kg/m3
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály