PROMASEAL®-A

Základní charakteristika

Popis výrobku
Akrylátový tmel PROMASEAL®-A je elastická hmota, určená pro interiérové použití s mnohostranným využitím v protipožární ochraně staveb.

Oblasti použití
Akrylátový tmel PROMASEAL®-A nachází uplatnění všude tam, kde je požadováno elastické utěsnění spáry, napojení na další konstrukci, výplně otvorů jako např. dilatační spáry, trubní a kabelové prostupy nebo osazení požárních skel.

Akrylátový tmel

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS