PROMASEAL®-AG

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG je těsnící hmota, která v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírajcí spáry a otvory, zamezuje průchodu ohně, kouře a zplodin hoření.

Oblasti použití
Uzavírání spár v pozemním a inženýrském stavitelství, spár v dílcích, spojení mezi stěnami a stropy, spár v lehkých stěnách, utěsnění potrubních vedení prostupujících stěnami a stropy v domovní a zdravotní technice, rozvodů vytápění, uzavírání spár při opravách. Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG smí být používán pouze ve vnitřních prostorách.
Dokumenty
< #Back#

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací