PROMASEAL®-AG

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG je těsnící hmota, která v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírajcí spáry a otvory, zamezuje průchodu ohně, kouře a zplodin hoření.

Oblasti použití
Uzavírání spár v pozemním a inženýrském stavitelství, spár v dílcích, spojení mezi stěnami a stropy, spár v lehkých stěnách, utěsnění potrubních vedení prostupujících stěnami a stropy v domovní a zdravotní technice, rozvodů vytápění, uzavírání spár při opravách. Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG smí být používán pouze ve vnitřních prostorách.
Dokumenty
< #Back#

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)