PROMASEAL®-S

Základní charakteristika

Popis výrobku
PROMASEAL®-S – požární silikon je elastická hmota bílé barvy, odolná povětrnostním vlivům s mnohostranným použitím v protipožární ochraně staveb.

Oblasti použití
PROMASEAL®-S – požární silikon nachází uplatnění všude tam, kde je požadováno elastické utěsnění spáry, napojení na další konstrukci, výplně otvorů jako např. dilatační spáry, trubní a kabelové prostupy nebo osazení požárních skel.

Požární silikon

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací