PROMASEAL®-LX

Základní charakteristika

Popis výrobku
PROMASEAL®-PL a XT je těsnící hmota na grafi tové bázi. Působením tepla materiál zpěňuje a tím zamezuje šíření ohně a kouře spárami a dutinami. PROMASEAL®-PL dobře snáší vlhkost a je odolný proti stárnutí.

Oblasti použití
PROMASEAL®-PL a XT se používá k zamezení rozšíření ohně a kouře mezi prefabrikovanými prvky požárně odolných stavebních dílců a speciálních stavebních dílců. Sem patří zejména požární dveře a vrata, stropy, příčky jakož i průchody pro vedení ventilace, kabelů a potrubí.

Pásky na grafitové bázi

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy