PROMASPRAY® T

Základní charakteristika

Popis výrobku
PROMASPRAY® T je průmyslově vyráběná suchá omítková směs složená z bio rozpustných minerálních vláken a cementového pojiva a je určena pro nástřik stavebních konstrukcí v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik chráněn před přímým působením klimatických podmínek. Podkladní mezivrstvu pro ocelový podklad Promat® FIXO-M nebo podkladní mezivrstvu pro betonový podklad Promat® FIXO-B.

Oblasti použití
PROMASPRAY® T se používá primárně jako tepelná izolace stavebních konstrukcí, ale také pro zlepšení akustických a požárně ochranných vlastností. PROMASPRAY® T je určen pro aplikaci na betonové a ocelobetonové konstrukce.

Suchá omítková směs

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály