PROMASTOP®-B

Základní charakteristika

Popis výrobku
Pružné tvarované části ze zpěňující těsnicí hmoty, vytvářející v případě požáru tepelně izolační pěnu, zabraňují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků.

Oblasti použití
Stavební tvarovky PROMASTOP®-B se používají k těsnění prostupů instalací (kabelů a potrubí) a k těsnění spár.

Systém stavebních tvarovek

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS