PROMASTOP®-CC

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je vodou ředitelný, endotermní materiál. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je dobře zpracovatelný a rychle použitelný. Dá se použít, tak jak je dodaný (bez ředění). Po vyschnutí zůstává nátěr fl exibilní. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.

Oblasti použití
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC se používá ke zhotovení protipožárních kabelových ucpávek a přepážek, stejně tak pro utěsnění stavebních spár. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC snižuje riziko šíření plamene po povrchu kabelů a kabelových svazků.

Požárně ochranný nátěr

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací