PROMASTOP®-CC

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je vodou ředitelný, endotermní materiál. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je dobře zpracovatelný a rychle použitelný. Dá se použít, tak jak je dodaný (bez ředění). Po vyschnutí zůstává nátěr fl exibilní. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.

Oblasti použití
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC se používá ke zhotovení protipožárních kabelových ucpávek a přepážek, stejně tak pro utěsnění stavebních spár. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC snižuje riziko šíření plamene po povrchu kabelů a kabelových svazků.

Požárně ochranný nátěr

Dokumenty
< #Back#

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)