PROMASTOP®-FC10

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranné manžety PROMASTOP®-FC10 uzavírají otvory potřebné pro prostup hořlavého potrubí stěnami a stropy a tím zamezují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků, do ostatních pater, schodišť atd.

Oblasti použití
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10 se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do 500 mm, požárně dělícími stěnami (masivními i lehkými) a stropy.

Požárně ochranná manžeta

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)

Materiály

Materiály

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)