PROMASTOP®-FC3

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3 uzavírá otvory pro průchod hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím zamezuje rozšíření ohně a kouře do ostatních
požárních úseků, do ostatních pater, schodišť, chráněných únikových cest atd.
Dokumenty
< #Back#

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Těsnění prostupů instalací

Těsnění prostupů instalací

Katalog PBS

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Těsnění prostupů instalací

Těsnění prostupů instalací

Katalog PBS