PROMASTOP®-I

Základní charakteristika

Popis výrobku
Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I je hmota na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a vypěňovadel. PROMASTOP®-I je dodávána v pastovité formě, po aplikaci vytvrdne. Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.

Oblasti použití
Používá se proti průchodu ohně a kouře. Je součástí protipožárních ucpávek prostupů kabelů i potrubí a ucpávek otvorů a spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost co do druhů a profi lů prostupujících instalací. Při použití v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat ustanovení našich katalogových listů a všeobecné podmínky našeho katalogu.
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací