PROMATECT®-100

Základní charakteristika

Popis výrobku
Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-100, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Požárně ochranné stavební desky

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ:  0,270 W/mK
Objemová hmotnost ρ: cca 810 kg/m3
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS