PROMATECT®-H

Základní charakteristika

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.
Technické vlastnosti
< #Back#

Základní zatřídění
nehořlavé, požárně odolné, kalcium-silikátové

Hořlavost DIN 4102, Part 1
BS 476, Part 4
EN 13051-1:A1
(Classification Report WFRGent 11527C)
Nehořlavé

Formát desek (délka x šířka) mm 1250 x 2500

Tolerance rozměrů
mm ± 0.3

Tloušťky desek
mm 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

Tolerance tloušťky
mm 6 - 12 mm
15 - 20 mm
> 20mm
± 0.5
± 1.0
± 1.5

Objemová hmotnost
Kg/m3 ca. 870

Hodnota pH (přibližná) pH 12

Součinitel tepelné vodivosti λ W/m°K ca.0.175 (at 20°C)

Water absorption g/cm3 0.50

Moisture diffusion resistance μ ca. 20

Typical moisture content (at EMC*) % 5 - 10

Vlastnosti povrchu
Horní strana: jemný, nebroušený
Spodní strana: jemná struktura
Barva: béžově bílá

Skladování Na rovném podkladu, na suchém místě.

*EMC = Equilibrium moisture content

All physical and mechanical values are averages based on standard production and tested according to internal procedures. The typical values are given for guidance. The figures can change dependent on the test methods used. If a particular value is of prime importance for a specification, please consult Promat Technical Department.


Základní zatřídění
nehořlavé, požárně odolné, kalcium-silikátové

Hořlavost DIN 4102, Part 1
BS 476, Part 4
EN 13051-1:A1
(Classification Report WFRGent 11527C)
Nehořlavé

Formát desek (délka x šířka) mm 1250 x 2500

Tolerance rozměrů
mm ± 0.3

Tloušťky desek
mm 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

Tolerance tloušťky
mm 6 - 12 mm
15 - 20 mm
> 20mm
± 0.5
± 1.0
± 1.5

Objemová hmotnost
Kg/m3 ca. 870

Hodnota pH (přibližná) pH 12

Součinitel tepelné vodivosti λ W/m°K ca.0.175 (at 20°C)

Water absorption g/cm3 0.50

Moisture diffusion resistance μ ca. 20

Typical moisture content (at EMC*) % 5 - 10

Vlastnosti povrchu
Horní strana: jemný, nebroušený
Spodní strana: jemná struktura
Barva: béžově bílá

Skladování Na rovném podkladu, na suchém místě.

*EMC = Equilibrium moisture content

All physical and mechanical values are averages based on standard production and tested according to internal procedures. The typical values are given for guidance. The figures can change dependent on the test methods used. If a particular value is of prime importance for a specification, please consult Promat Technical Department.

Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Těsnění prostupů instalací