PROMATECT®-L

Základní charakteristika

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-L, bez azbestu. Samonosné lehké stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro požární ochranu staveb dle platných úředních dokladů s přednostním použitím voblastech, kde je vyžadována nízká přepravní a montážní hmotnost. Při použití silnějších desek PROMATECT®-L je možno vypustit nákladné dvouvrstvé obklady.

Požárně ochranné stavební desky

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ:  0,083 W/mK
Objemová hmotnost ρ: cca 450 kg/m3
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS