PROMATECT®-L500

Základní charakteristika

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-L500, bez azbestu.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Požárně ochranné stavební desky

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ:  0,090 W/mK
Objemová hmotnost ρ: cca 500 kg/m3
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2017)

Katalog PBS (verze 2017)