PROMATUBE®

Základní charakteristika

  • vyroben jako jeden kompaktní celek
  • přesné rozměry
  • rychlá a bezproblémová montáž
  • připevnění pomocí vrutů nebo sponek
  • hygienická a ekologická nezávadnost
  • napojení kouřovodu do komínu pod úhlem 45° a 90°
  • baleno v kartonovém obalu – snadný transport
  • bezpečný prostup kouřovodu do komínu s vnějším průměrem kouřovodu do 200 mm a tloušťky stěny do 300 mm
  • bezpečný prostup kouřovodu v dřevěných stěnách (vnitřní a vnější stěny), dřevěných trámových stropech; střechách i v masivních stavebních dílech

Prefabrikovaný potrubní dílec pro prostupy kouřovodů

Oblasti použití
Odizolování kouřovodů od přiléhajících hořlavých
stavebních materiálů.
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály