Revizní dvířka Promat®, typ SP

Základní charakteristika

Popis výrobku
Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná k vestavbě do masivních stěn. Montážní postup viz zvláštní katalogový list.Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou připravena k vestavbě bez dalších úprav. Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná k vestavbě svislých i vodorovných, masivních i lehkých stavebních konstrukcí i při působení ohně zdola popř. shora i zdola. Revizní dvířka Promat®, typ SP, připravená k zamontování, jsou dodávána s příslušným čtyřhranným klíčem.

Požadavek
Stavební dílce, do nichž jsou dvířka osazována, musí vykazovat minimálně stejnou hodnotu požární odolnosti jako revizní dvířka Promat®, typ SP.

EI 15 až 90, EW 30 až 90 (i kouřotěsná)

Provedení
Klasifi kace požární odolnosti: EW 30 až 90, EI 15 až 90. Všechna provedení revizních dvířek Promat®, typ SP lze i jako kouřotěsné. Balení standardně obsahuje toto příslušenství:
• šrouby a příchytky
• PROMASEAL®-A
• vruty do SDK
• ostatní na vyžádání (viz str. 40)

Tabulka
Pro ilustraci uvádíme typové rozměry revizních dvířek jednokřídlých, typ SP, ve vybraných dodávaných požárních odolnostech. Pro ostatní rozměry a hodnoty požární odolnosti - ceny na vyžádání.
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály