Štítek ke konstrukcím Promat

Základní charakteristika

Popis výrobku
Štítky slouží k označování požárních konstrukcí Promat s klasifi kací a pro identifi kaci takové konstrukce na stavbách je jeho umístění ke konstrukci nezbytné. Na štítku se musí pro úplnost identifi kace vyplnit požadovaná políčka - typ konstrukce (katalogové číslo), její požární odolnost a montážní fi rma, která zhotovení konstrukce prováděla, včetně datumu provádění. Označení sestává vždy ze samotného štítku (buď verze samolepící nebo plastová, šroubovací) a revizního kolečka, vyznačující datum příští revize.

Oblasti použití
Všechny požární konstrukce Promat.
Položky
< #Back#
Popis Rozměry štítku
Štítek ke konstrukcím Promat, samolepící 100 × 85 mm
Štítek ke konstrukcím Promat, plastový, montovatelný 70 × 95 mm
Kontrolní známka ke konstrukcím Promat, samolepící ø 24 mm
Popis Rozměry štítku
Štítek ke konstrukcím Promat, samolepící 100 × 85 mm
Štítek ke konstrukcím Promat, plastový, montovatelný 70 × 95 mm
Kontrolní známka ke konstrukcím Promat, samolepící ø 24 mm
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Materiály

Materiály