Tmel Promat® práškový

Základní charakteristika

Popis výrobku
Tmel Promat® je speciálně vyvinutá bílá suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří plasticky tvárnou hmotu, a ta po zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.

Oblasti použití
Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT® a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®. Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stropech a obkladech z jiných stavebních materiálů. Tmel Promat® se používá jen ve vnitřních prostorách.
Dokumenty
< #Back#

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS