KAMPUS Hradec Králové

březen 2014
Česká republika - Hradec Králové
Univerzita Karlova
  • Těsnění prostupů instalací, EI 60

Česká republika - Hradec Králové

Kampus Univerzity Karlovy v Praze v Hradci Králové – společný projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
Obklad ocelových nosných prvků kruhového průřezu
Je-li z architektonických důvodů požadováno zachování kruhového průřezu
prvku, lze použít kalciumsilikátové segmenty PROMATECT®-FS nebo obkladový
systém PROMATUBEX® pro jejich obklad. Jedná se o segmentové prvky,
které jsou k nosnému prvku přilepeny. Poté je provedena libovolná povrchová
úprava.