Pyrotek Blansko

2015
Česká republika - Brno
Ing. Jaroslav Bránksý, Abras projektový ateliér s.r.o., Blansko

Česká republika - Brno

Výrobně administrativní objekt Pyrotek Blansko