Fakulta informatiky, MU Brno

2014
Česká republika - Brno

Česká republika - Brno

Rozvoj infrastruktury pro vyuku a výzkum na FI Mu Brno