Číslo 20

(prosinec 2010)

Vážený a milý Promačtenáři,

další rok nám spěje ke svému závěru, blíží se čas bilancování, čas hodnocení, čas obdarovávání i očekávání, ale také čas na nový ProČas®.

V tomto čísle bychom Vám rádi přiblížili situaci kolem Zelených dotací ve vztahu k panelovým domům pro rok 2011 a na toto téma také uspořádalo sdružení CERPAD před pár dny konferenci, o níž Vás v ProČase informujeme. Titulní strana nese pak ještě jednu reportáž z jiné konference, a sice z tradičního svatomartinského představování realizací stavby známých objektů. Letos padla volba na administrativní komplex Business Technology Park v Praze-Chodově.

V rubrice Realizovali jsme s Vámi představíme netradiční stavbu na vodě, Marina Grosseto. Kuchyňský koutek vyplní tip na vánoční laskominu a nechybí představení kvalitního jakostního vína. Ze svého soukromí Vám něco prozradí další členové Proma-týmu, Jirka Ježek zase něco ze svého mimo-cyklistického umění a draví proma-cyklisté v nepřehlédnutelných dresech Promat představí svůj den na kole při závodění na Nova Author Cupu 2010.

Milý pravidelný nebo občasný čtenáři našeho bulletinu, rádi bychom Vám i na tomto místě popřáli co nejpříjemnější bezstresový závěr roku a pohodu, která by měla k Vánocům vždy patřit. Rádi bychom k tomu přispěli i tímto vydáním čtvrtletníku ProČas®!!

Promat s.r.o.

 
 
 
Obsah
 
01   Jak sedláci u Chlumce
 
02   Dotační programy a regenerace bytových domů
 
03   Promat private
 
04   Konference Business Technology Park 2010
 
05   Doporučujeme
 
06   Z Promatího kalendáře
 
07   Profesní Komora Požární Ochrany
 
08   Jiří Ježek – Kalendář 2011
 
09   Z Promatí kuchyně
 
10   Provoz firmy Promat s.r.o. na konci roku
 
11   Nova Author Cup 2010
 
12   Realizovali jsme s Vámi - Marina Grosseto
 
13   TNK
 
 

Jak sedláci u Chlumce

Čtenář ProČasu je vzdělaný, tudíž nemá cenu dělati mu výlet do historie, Ale historie se opakuje. Stále jsou tu nová Waterloo, nové Bílé Hory, nové Normandie a nové Chlumce. Jeden z posledních Chlumců, z mého pohledu, je současná situace po komunálních volbách. Volič konal svou povinnost, volič měl jasně vytříbený názor, volič nechtěl ODS, volič nechtěl ČSSD, o komunistech ani nemluvě, volič volil – píši o Praze – TOP 09. Bývalý guvernér ČNB vyhrál, volič se radoval. Radost mu ovšem zkazili zkažení radní z jiných stran. Nechtěli přijít o své prebendy, o své příjmy ze státních fi rem, o svá korýtka. A tak vznikly, jako houby po dešti, koalice stran, které nám předtím ukazovaly, jak si jdou po krku. Volič je odsunut na druhou kolej, business vítězí. Fuj, styďte se staronoví radní a .… . chodil Mikuláš s čertem, třeba si je vzal čert s sebou do pekla. Zklamaný volič by to jistě ocenil a Chlumec by byl odčiněn.


nahoru

Za Promat-team L. Zajíc
 
 

Dotační programy a regenerace bytových domů

V těchto dnech probíhá velice „žhavá“ diskuze kolem zastavení dotačních programů, jakožto fi nanční pomoci k zajištění kvalitní regenerace panelových a bytových domů. V reakci na zastavení dotačního programu Nový PANEL a přerušení programu Zelená úsporám uspořádalo sdružení „Centrum regenerace panelových domů“ (CERPAD) ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev a SFŽP seminář zaměřený na doporučení, jak postupovat při přípravě a realizaci regenerace bytových domů v současných podmínkách, kdy byl program Zelená úsporám a program Nový PANEL v nedávných dnech zastaven. Z důvodu úsporných opatření státního rozpočtu s „Pane- lem“ vláda nepočítá ani v příštím roce. Účastníci semináře z řad zástupců vlastníků bytových domů (SVJ a bytových družstev) a z řad odborné veřejnosti (projektanti a specialisté na úspory energie) se v zásadě shodli na tom, že program Nový PANEL představuje především z dlouhodobého hlediska pro českou ekonomiku jednoznačný přínos a stát by měl pokračovat v jeho podpoře. V otevřeném dopise, který je adresovaný poslancům PSP ČR, vyzýváme k podpoře návrhu na posílení rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 ve prospěch programu Nový Panel v objemu alespoň 2,5 miliardy Kč. Dotace Nový PANEL dokázala opravy panelových domů v posledních letech rozhý- bat natolik, že se vlastníci domů přestali obávat vzít si na opravu domu úvěr a neodkládali opravu na dobu, kdy budou mít dost prostředků ve fondu oprav. Většina z více než dvou miliónů bytových a panelových domů, ve kterých bydlí přes 5 miliónů obyvatel, ještě neprošla kompletní opravou. Je nutné si také uvědomit fakt, že majitel nebo správce objektu, nyní musí při svém rozpočtu pro kvalitní regeneraci objektu počítat i s variantou, že veškeré náklady s opravou si bude hradit přímo on sám.


nahoru

Za Promat-team a představenstvo CERPAD, o.s.: P. Kejklíček
 
 

Promat private


nahoru

 
 

Konference Business Technology Park 2010

Tradice jsou tradice, a ty by se měly ctít. 11. listopadu se tradičně slaví svatý Martin, příroda tradič- ně neposílá „bílého koně“, vinaři tradičně koštují mladé svatomartinské víno a hospodyňky dodržují tra- dici svatomartinské husy. Promat má tradice také rád a všechny tyto zahrnuje do své - svatomartinské konference zaměřené na realizaci objektů. Nejinak tomu bylo i letos, 11/11/2010, kdy se v prostorách administrativního komplexu Business Technology Park v Praze-Chodově, neboli jen „The Park“, konala konference zaměřená na realizaci tohoto objektu. Komplex The Park je tvořen souborem 12 budov, po- většinou v půdoryse do tvaru písmene „H“, na ploše 116 tis. m 2 . Výstavba probíhala v rozmezí let 2001 až 2008 a zahrnovala nejen prostory pro kanceláře fi rem, ale i množství sportovišť, fi tness, restaurací a podobných služeb. Byť je celý komplex v blízkosti hlučné dálnice D1, architektonickou dominantu zde tvoří prosklená zvuková bariéra, následovaná celoročně zelenou zimní zahradou a samotnými budo- vami. Množství zeleně v celém areálu je vůbec pro tento projekt dominantní. Letos se podařilo zajistit konání konference přímo v představovaném objektu, čímž se zase opět zvýšil komfort pro její účastníky. Konference byla rozdělena do 2 organizačních bloků – dopolední přednáškový a odpolední praktický, s prohlídkou objektů. V dopoledním bloku se na pódiu postupně vystřídali zástupci firem AIG, Cigler Marani Architects a Porr Česko, coby zástupci projektantů, architektů i realizátorů stavby. Nechyběly ani prezentace pořádajících firem Sipral a.s. a Promat s.r.o. Každá ze zmíněných firem měla menší či větší podíl na realizaci stavby celého objektu The Park.


nahoru

Za Promat-team J. Ohanka
 
 

Doporučujeme

Cabernet Sauvignon Estate, zkratka CS, jakostní víno, suché, ročník 2003, Humberto Canale, Argen- tina, Patagonia

Barva: typicky tmavá, granátová s hnědými odstíny (u starších ročníků, což je náš případ).

Vůně: příjemně ovocitá (maliny, ostružiny) s náznaky výrazných květů (fialky).

Chuť: osobitá, velmi vyrovnaná a harmonická s jem- nou příchutí lesního ovoce, černého rybízu a višní, přecházející při delším „poválení“ na jazyku do čoko- ládových tónů až marmelády.

Stolování: Vzhledem k původu (Argentina) je nejlépe víno servírovat k tradičnímu hovězímu masu (steaky). Dle mého názoru se nehodí k příliš kořeněnému masu, nebo aromatickým sýrům. Výjimkou mohou být jemnější zvěřinové paštiky, nebo jemné bílé sýry.

Osobní dojem: plné víno správně svěží ovocné chuti, které je vynikajícím doprovodem pro masové pokrmy. Lehce nasládlá chuť se výborně snoubí s ty- pickou chutí jednoduše upraveného hovězího masa, nebo zvěřiny, kdy se dociluje podobného efektu jako při kombinování hovězího masa např. s brusinkami, apod. Důležité upozornění ke konzumaci: Doporu- čuji nepít příliš rychle a opravdu doprovodit masové sousto douškem vína. Tímto způsobem docílíte ide- álního snoubení a nezažijete „těžkou“ hlavu!


nahoru

Za Promat-team M. Přibyl
 
 

Z Promatího kalendáře

• 9. 12. 2010 se uskuteční v Praze další seminář zaměřený na aplikaci Jednotných Dokladů ke Stavbě (JDS) v praxi. Seminář organizuje PKPO ( www.komora-po.cz ).

• 9. 2. 2011 pořádá ČVUT v Praze „Software ke stanovení požární odolnosti nosných konstrukcí“.

• 9. 3. 2011 Zlín, 23. 3. 2011 Plzeň, 6. 4. 2011 Ústí nad Labem jsou předběžné termíny konání odborných seminářů zaměřených na požární uzávěry a vzduchotechnická zařízení s požární odolností. Semináře pořádá společnost PSM CZ s.r.o. ( www.psmcz.cz ) a budou zařazeny do pro- gramu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Informovat budeme i o dalších seminářích na uvedené téma, které chystáme v prvním pololetí v Ostravě, Praze, Jihlavě a Hradci Králové ( www.promatpraha.cz).

• 29. - 30. 3. 2011 se koná v Hluboké nad Vltavou další ročník konference Červený kohout; www.dumtechnikycb.cz .

• 8. - 9. 6. 2011 pořádá v Českém Krumlově PKPO konferenci „Požární ochrana kulturního dědictví“. Bližší informace budou zveřejněny na www.komora-po.cz .

• září 2011 Promat je vždy u zrodu něčeho nového. Vývoj je vždy naší silnou stránkou a stejné je to s podporou VŠ výzkumu; 2009 jsme se účastnili projektu MOKRSKO ( fire.fsv.cvut.cz/firetest_mokrsko/index.htm ), v roce 2011 se připravuje další podobná akce. Více na fire.fsv.cvut.cz/compfire/index.htm .


nahoru

Za Promat-team V. Stanke a L. Zajíc
 
 

Profesní Komora Požární Ochrany

24. listopadu proběhlo v Budapešti zasedání Asociace požární ochrany zemí střední a východní Evropy ECEU FIRE. Připomeňme, že členy byly země Vise- gradské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Ukrajina. Po předchozích jednáních s kandidáty na nové členy ECEU FIRE, které vedl Franti- šek Kregl (stávající prezident ECEU FIRE) s Jánošem Zelejem (prezident maďarské asociace), byli pozváni možní kandidáti na zasedání v Budapešti, aby představili činnost svých asociací. Za kandidáty ECEU FIRE na dobu maximálně jednoho roku byly přijaty země – Slovinsko, Chorvatsko a Rumunsko. V případě, že budou respektovat stanovy ECEU FIRE, budou tyto země přijaty za řádné členy.

Činnost PKPO se ale samozřejmě neorientuje pouze na spolupráci se sdru- ženími se stejným oborem zájmu z jiných států. Již se stalo tradicí, že PKPO připravuje odborné konference v atraktivním prostředí. Po pražském letišti a Hlu- boké nad Vltavou s exkurzí v jaderné elektrárně Temelín je na 8. – 9. června 2011 připravována konference na zámku v Českém Krumlově. A stejně jako v minulých letech souvisí místo konání přímo s tématem - „Požární ochrana kul- turního dědictví“. A Český Krumlov se stane třetím městem (po Praze a Hluboké nad Vltavou), které přivítá členy PKPO na valné hromadě. Stane se tak den před konáním konference – 7. 6. 2011. Rovněž jsme Vás informovali o pomůckách pro Vaši práci – Jednotných Dokladech ke Stavbě a aplikací pro Ověření pověření fi rem a pracovníků k činnostem souvisejícím s montáží, kontrolami, opravami, … požárně bezpečnostních zařízení. Práce, i když pomalu, na těchto projektech pokračují. O aktuálním stavu elektronické verze Jednotných Dokladů ke Stavbě se dozvíte na semináři, který se koná 9. 12. 2010.


nahoru

Za Promat-team V. Stanke
 
 

Jiří Ježek – Kalendář 2011

V listopadu t.r. se konala zajímavá vernisáž v Hotelu Intercontinental. Náš paralympionik – mistr světa v cyklistice – Jiří Ježek křtil svůj kalendář pro rok 2011. Kmotry mu byli kromě Jirky a jeho manželky Soni i fotograf Dalibor Ko- nopáč, zpěvák, textař a skladatel Michal Hrůza a velice krásná a neméně úspěšná cyklistka, mistryně světa Tereza Huříková. Součástí křtu kalendáře byla též verni- sáž fotografi ckých obrazů, které jej tvoří. Soňa a Jiří pózují na kalendáři s nadsázkou, v naprosto necyklistických situacích. Určitě doporuču- ji ke koupi. Takový kalendář, který pohladí po duši, jste ještě neměli (www.jirijezek.cz ). Kalendář JIŘÍ JEŽEK 2011 s vlastnoručním pod- pisem Jirky (a samozřejmě třeba i s věnováním) si můžete pro své potěšení, nebo jako dárek pro vaše nejbližší, objednat přes e-mail jezek.jiri@volny.cz a to buď: menší - ve formátu A3 za 999,-Kč nebo větší - ve formátu A2 za 1.999,-Kč. Přispějete tím na trénink špičkového sportovce a uděláte si radost na celý rok. A to se počítá! Oboje!


nahoru

Za Promat-team L. Zajíc a S. Ježková
 
 

Z Promatí kuchyně

Cukroví patří k českým Vánocům stejně neodmyslitelně jako strome- ček, kapr nebo dárky. Vždy jsem se setkala s velkým obdivem a úžasem, když nás během svátků navštívil někdo ze zahraničí a na stole byl tác s cukrovím. Nechtěli věřit, že je to domácí výroby a opravdu žasli. Takže českým hospodyňkám klobouk dolů!

Vybrala jsem pro Vás recept na zázvorky, které se pekly už za mé babičky. Myslím, že je ocení hlavně ti, co mají rádi netypické chutě. Bu- dete potřebovat 280 g hladké mouky, 250 g cukru moučka, 2 celá vejce, 1 balíček sušeného zázvoru, ½ prášku do pečiva, kůru a šťávu z půl citronu. Utřete celá vejce s cukrem a postupně přidávejte ostatní přísa- dy. Vyválejte placku 3 - 5 mm silnou a vykrajujte zázvorkovou formičkou cukroví (je podobná mořskému koníkovi). Zázvorky nechte do druhého dne uležet už na pečícím papíru (musí zaschnout) a poté pečte do růžova ve středně vyhřáté troubě. Na začátku jsou křupavé, postupně měknou, stejně jako perníčky. A pokud je nesníte, vydrží hodně dlouho, i několik měsíců. Přeji krásné Vánoce!


nahoru

Za Promat-team M. Skotnicka
 
 

Provoz firmy Promat s.r.o. na konci roku


nahoru

Za Promat-team J. Ohanka
 
 

Nova Author Cup 2010

I letos v říjnu se již tradičně konal závod Nova Autor Cup. Toto do jisté míry i společenské setkání je zpravidla uza- vírací akcí sezony příznivců cyklistiky. Na letošní podzimní závod jizerskou krajinou odstartovaly z Josefova Dolu více než tři tisíce cyklistů. Týmy Promatu a Promat servisu si tuto akci opět nemohly nechat ujít ....

I když počasí v předchozích dnech bylo docela nepříznivé, už ráno v den závodu nás cestou na start doprovázelo vycházející slunce, což nám vhánělo energii do žil.

Vlastní trať závodu byla do posledních dnů nejasná, neboť vlivem povodní, které zasáhly tento kraj, neexistovaly původní části tratě. Pořadatelé, ale vše dobře zvládli a pro rekordní počet účastníků se povedlo připravit krásný závod. Už te


nahoru

Za Promat-team P. Kejklíček
 
 

Realizovali jsme s Vámi - Marina Grosseto

V této rubrice Vám nyní rád představuji „stavbu“, která je svým způsobem výjimečná. Je netradiční v tom, že má své pevné místo a přitom je umístěna na vodě. Nezbláznil jsem se, je to loď, kde fi rma Pro- mat s.r.o. dodávala materiály pro správné protipožární dotěsnění jednotlivých prostupů instalací požárními pře- děly. Vlastní řešení bylo velice zajímavé, neboť svislou a vodorovnou konstrukci místo klasické stavební konstrukce tvořily ocelové pláty, jak je to na lodích velice časté. V místě prostupů muselo tedy dojít k zesílení konstrukce na minimální požadované hodnoty dané technologickými předpisy fi rmy Promat s.r.o. Nyní je tato „stavba“ pro Vás nabídkou pří- jemného posezení přímo u hladiny Vltavy s možností vychutnat si velice dobrou italskou kuchyni a také pocitem bezpečí, že Oheň Vám (ani zde) nedá mat!!

A nebyl by to Promat, kdyby- chom následně nešli okoštovat lodní kuchyni. Bylo to v září, se- děli jsme tedy venku na palubě a kochali se nejprve nápojovým lístkem a následně i jídelním. Kdo má rád italskou či středomořskou kuchyni a vína, ten si to v GMR užije. Po setmění mu k dezertu posvítí Pražský hrad a idylka je dokonána. Doporučuji Vaší pozornosti.


nahoru

Za Promat-team P. Kejklíček, L. Zajíc
 
 

TNK

TNK 27 na svém zasedání dne 11. 11. 2010 schválila text návrhu ČSN 730834 a 730875. Nyní se čeká na stanovisko MV – GŘ HZS ČR k návrhu těchto norem.


nahoru

Za Promat-team L. Zajíc
 
 

GPS sklad Gold Service

Gold service s.r.o.   Provozní doba: 7:30 - 15:30
Hrdinova 2043    Tel.: 565 303 111, fax: 565 303 114
393 01 Pelhřimov    email: obchod@promatpraha.cz
GPS N: 49° 24‘ 20‘‘, E: 15° 13‘ 21‘‘    www.goldservice.cz


nahoru

Za Promat-team J. Ohanka
 
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576
skype: promat.praha
GSM: 605 PROMAT
605 PROMAT
605 PROMAT
promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz