Číslo 29

(duben 2013)

Vážený a milý Promačtenáři,

jarní číslo bulletinu opět kopíruje čas Velikonoc a aprílů, a vrtochy počasí – oblíbené to téma každodenní mezilidské komunikace – jsou už prostě takové. Jednou je zima delší, jindy zase končí skoro dřív než vůbec začne. Myslím však, že než počasí, resp. kotle zásobující teplem naše domovy, nám více zatápí třeba takové vrtochy KLDR, hrozící světu „jádrem“. Že by zase nějaký vůdce krmil svůj národ, trpící jinak těžkou chudobou, něčím jiným než potravinami?. Říká se, že lid má takového vůdce, jakého si zaslouží. Ale tady nevím, možná výjimka potvrzující pravidlo. A že by možnou podobnou spojitost s národem českým hledal i autor úvodníku tohoto čísla bulletinu ProČas® ? Posouzení necháme na Vás.

Aktuální číslo bulletinu přinese pár základních informací k diskutovanému tunelu Blanka, na němž se Promat také částečně podílel. Se stavebničinou souvisí i další článek, jenž přibližuje znění prováděcích vyhlášek k zákonu o veřejných zakázkách, zejména vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.

Velikonoce jsou časem, kdy po několikatýdenním postění se opět rádi najíme, a proto ani v tomto čísle nebude chybět několik oblíbených gastronomických témat – od oficiální pozvánky na Prague Food Festival 2013 po recepty nebo tipy, kde navaří za Vás.

Rád bych úvodní slova zakončil optimisticky – užijme si ještě posledního sněhu, než přijdou teplé dny, kdy nás po pár slunečných dnech začne lákat trocha ochlazení a třeba i budeme vzpomínat, jaké to bylo na lyžích… 🙂 K dobré náladě při aprílu budiž nápomocno i aktuální číslo čtvrtletníku ProČas®

Promat s.r.o.

 
 
 
Obsah
 
01   Volte voly, volte krávy, jen nevolte... aneb volba třikrát jinak
 
02   Fór:
 
03   Promat private
 
04   Tunelový komplex Blanka
 
05   Jirka zvolen paralympionikem roku 2012
 
06   Z Promatího kalendáře
 
07   Doporučujeme
 
08   Italské espresso
 
09   Veřejné zakázky
 
10   „Nejezte blbě!“ a přijďte na VII. ročník Prague Food Festival 2013
 
11   Citronové kuře
 
12   Spaghetteria Bucatini Kladno
 
13   Novinka
 
 

Volte voly, volte krávy, jen nevolte… aneb volba třikrát jinak

Na vytečkované místo nadpisu lze dosadit lecjaké slovo a čtenáři ProČasu jsou bystří. Těch voleb okolo nás poslední dobou probíhá hodně. Máme za sebou dvě kola přímé volby prezidenta, kde zvítězil poražený. Nadstranický prezident se obklopil těmi, jimiž se obklopil. A rázem je po nadstranickosti. A tak máme místo mezinárodně uznávaného, nepodplatitelného a nepolapitelného knížete s akcentem, důchodce se slinou na rtu holdujícího becherovce – nyní prý slivovici – útočícího na úspěšné a cílícího na masy. Jeho kancléř chce své funkce využít ke zviditelnění strany, kterou vede. Inu nadstranickost. Zase jsme hlasovali nohama a ejhle, tady to máme.

To Vatikán se k tomu postavil čelem. Páté kolo v druhém dni přineslo argentinského Františka I. Papež vládne silnému „vojsku“ věřících, ale nevelí jim, on je kultivuje duševně. Na rozdíl od rozpočtu ČR, ten jeho je téměř bezedný. Inu chytrý vládne chytře.

A něco z Promatí kuchyně: v domě, kde máme sídlo fi rmy, nám předělávají stoupačky. Naprosto neznámá firma, ale slušní chlapíci. V jednom bytě našli pod kobercem peníze, které nikomu nechyběly. Poctivě je odevzdali majiteli bytu, a ejhle, dočkali se nálezného. Proč to píši? Doposud bylo slovo volba jasné. Ale tady je jasné rovněž. Ti chlapíci si zvolili „čistou“ a správnou cestu. Peníze odevzdali tam, kam si zvolili, že patří. A to je náš denní chléb. Osobní volba. Každý den volíme, kam se zařadíme. K těm slušným, co se řídí Masarykovým „Nebát se a nekrást!“, k těm, co chtějí mít krásný a naplněný den. A to je naše volba!


nahoru

Za Promat-team L. Zajíc
 
 

Fór:

Soudní proces v Grónsku: „Řekněte nám, kde jste byl v noci ze 14. listopadu na 20. března?“


nahoru

 
 

Promat private


nahoru

 
 

Tunelový komplex Blanka

V současné době je pražský tunelový komplex Blanka největší podzemní silniční dopravní stavbou, která je realizována v České republice. Celková délka nové dopravní trasy bude 6,4 km, z níž délka samotné tunelové části dosahuje délky 5,5 km. Celý tento nově budovaný komplex v budoucnu naváže na již zprovozněnou část Městského okruhu. Podle postupů prací na stavbě a plánů investora bude tunelový komplex Blanka dokončen a zprovozněn v polovině roku 2014. Více na www.promatpraha.cz/tunelblanka.

Z celkové délky tunelů byla přibližně polovina tunelových trub prováděna technologií hloubenou a druhá technologií raženou.

Systém provozního větrání v tunelovém komplexu Blanka je založen na kombinaci polopříčného a podélného větrání s využitím pístového efektu projíždějících vozidel. Za běžného provozu je vzduch do tunelu přiváděn vjezdovými portály a lokálními přívody po jednotlivých délkách celého tunelu.

V případě požáru je odvod kouře a tepla v hloubené části tunelů zajištěn proudovými ventilátory, které jsou osazené ve vrchlíku ostění tunelu. V ražených úsecích tunelů je navržen nucený odvod tepla a kouře pomocí ventilačních kanálů a ventilátorů. Nasávací sytém je umístěn cca po vzdálenosti 80 m v nice v betonovém ostění ražených tunelů. Nasávací štěrbiny a zakrytí odvětrávacích kanálů je vytvořeno speciální technologií Promat, navrženou a realizovanou přímo pro tento typ a charakter stavby.

Svislé strany těchto kanálů jsou ze tří stran tvořeny železobetonovou konstrukcí ostění tunelu. Čelní strana (zákryt kanálu) je provedena speciální sendvičovou konstrukcí pomocí skladby tunelových desek PROMATECT-H, tl. 12 a 15 mm. Nosná vodorovná žebra jsou tvořena nerezovými jeklovými profily, které jsou pomocí nerezových kotev připevněny do ostění tunelu. Vzdálenost těchto profilů je max. 500 mm z důvodu vytvoření polygonu kopírujícího ostění klenby tunelu. Zákryty kanálů splňují požární odolnost EI30 (teplotní scénář požáru podle ISO křivky) včetně kouřotěsnosti. Investor také požadoval odolnost vůči ropným produktům, posypovým solím, mrazu, vodě, vlhkosti, plísním, apod. V tunelu se vyskytují dva typy provedení zakrytí odvětrávacích kanálů a to pro dvoupruhovou vozovku a třípruhovou vozovku. Úkolem těchto větracích kanálů, na kterých je aplikován systém Promat, je odvádět zplodiny hoření při požáru z vrchlíku tunelového tělesa od nasávacích štěrbin do hlavního, horizontálního, vzduchotechnického kanálu, který je umístěn pod vozovkou. Tento hlavní kanál je napojen na centrální ventilátory, které odsávají v případě požáru kouř a teplo mimo tělesa jednotlivých trub tunelů.

Zajímavostí je, že vzhledem k požadovaným pevnostním charakteristikám na nosné nerezové jeklové profily nebylo možné tunelové desky PROMATECT-H kotvit klasickou technologií (tj. vruty). Byl zvolen netradiční způsob kotvení tunelových desek PROMATECT-H pomocí nerezových nýtů, který se v praxi osvědčil.

Firma Promat s.r.o. dodávala na stavbu, kromě tunelových desek PROMATECT-H, kompletně veškerý montážní materiál pro výše uvedený systém zákrytu vzduchotechnických kanálů.

Ing. Petr Kejklíček

technické oddělení

Promat s.r.o.


nahoru

za Promat-team P. Kejklíček
 
 

Jirka zvolen paralympionikem roku 2012

Ve středu 13. 3. 2013 byla v Praze představena desítka nejúspěšnějších hendikepovaných sportovců za rok 2012. V hlasování padesáti odborníků se samozřejmě nejvíc odrážely výsledky sportovců na Letních paralympijských hrách v Londýně. Nebylo tak velkým překvapením, že vítězství v anketě získal cyklista Jiří Ježek. Sezóna 2012 byla pro Jiřího Ježka jednou z nejúspěšnějších v jeho kariéře. Vedle zlaté a stříbrné medaile z Her v Londýně obhájil celkové vítězství v seriálu Světového poháru ParaCycling a na dráhovém mistrovství světa vybojoval stříbro ve stíhacím závodě. GRATULUJEME!!!


nahoru

za Promat-team H. Apolínová
 
 

Z Promatího kalendáře

• 11. 4. 2013 pořádá Profesní Komora Požární Ochrany spolu se studiem AXIS seminář Nové materiály a aplikace v požární ochraně. Proběhne v prostorách STUDIA AXIS na adrese Lisabonská 7, Praha 9. Podrobnosti o konání najdete na http://www.komora-po.cz/article.php?id=946.

• 17. 4. 2013 v hotelu ALWYN v Praze 8 a dne 22. 5. 2013 v hotelu FLORA v Olomouci se budou konat opět speciální školení s názvem „Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) konstrukcí Promat“ podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmí- nek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Účast je hodnocena jedním bodem ČKAIT. V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktujtovat na e-mail: skoleni.pbz@promatpraha.cz.

• 17. 4. 2013 hotel Voroněž II, Brno a 15. 5. 2013 hotel Benedikt, Most: Požární těsnění elektroinstalací bude prezentovat firma Promat s.r.o. na odborných seminářích firmy KOPOS s názvem: „Elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární bezpečnosti“. V případě Vašeho zájmu se prosím hlašte na e-mail: kopos@kopos.cz. Účast bude hodnocena jedním bodem ČKAIT.

• 24. – 26. 4. 2013 pořádá společnost T.E.P. v Poděbradech seminář Nové trendy v BOZP, PO a OŽP; zájemci najdou více informací na http://www.tep-kubickova.cz

• 15. 5. 2013 v Olomouci, 16. 5. 2013 v Brně a 21. 5. 2013 v Praze: České sdružení pro technické zařízení (ČSTZ) ve spolupráci s Promatem bude pořádat školení s názvem: „Požární ochrana staveb“. Školení bude zaměřeno na požární ochranu u plynovodních zařízení. Více na www.cstz.cz.

• 24. – 26. 5. 2013 se koná v Královské zahradě Pražského hradu 7. ročník slavností dobrého jídla a pití Prague food festival. Bližší informace získáte na www.praguefoodfestival.cz.

• 19. – 20. 6. 2013 se můžete zúčastnit konference Jak vrátit vážnost požární ochraně aneb náš každodenní kontakt s požárně bezpečnostními zařízeními pořádané PKPO. Bližší informace budou uvedeny na www.komora-po.cz.

• 25. – 26. 6. 2013 se uskuteční Žárotechnická konference: HITHERM PRAGUE 2013 na Novotného lávce 5, pořádaná Silikátovou společností ČR, zaměřená na prezentaci nejnovějších poznatků z oborů vysokoteplotních a hořákových technologií, materiálů pro vysokoteplotní technologie, energetických přeměn, apod. Více informací je k dispozici na www.silikaweb.cz.


nahoru

Za Promat-team P. Kejklíček, M. Přibyl a V. Stanke
 
 

Doporučujeme

Pinot Noir, jakostní víno odrůdové, suché červené víno, ročník 2007, Lobkowiczké Zámecké Vinařství, Roudnice nad Labem

Barva: červená, rubínová, s cihlovým až nazlátlým okrajem. Vůně: převládá lesní ovoce, případně jahody, po delším stání se objevují i povidla, či sušené švestky, mírně je cítit i tlející listí.

Chuť: velmi komplexní a vyrovnaná s výraznými višněmi a povidly, při delším zkoumání jsou patrné náznaky pepře a koření.

Stolování: Vzhledem k tomu, že víno neobsahuje příliš mnoho tříslovin a má neobyčejně vyrovnanou a výraznou chuť, je výborné k lehčím červeným masům, hutnějším úpravám drůbeže, či poctivým paštikám. Kombinace s kořeněnými, vyzrálými, či plísňovými sýry je rovněž velmi zdařilá.

Osobní dojem: Víno je výrazné, jiskrné a lahodné. Pije se tedy nadmíru dobře, a přestože má relativně nízký obsahu alkoholu, je třeba se mít na pozoru. Pokud tedy víno nedoprovází večerní menu, doporučuji podávat malé občerstvení, aby Vás lákavá chuť společensky nepřemohla.


nahoru

Za Promat-team M. Přibyl
 
 

Italské espresso

V zemi, kde se klasický turek historicky dlouhodobě zabydlel v domácnostech a restauračních provozech, to má klasické Espresso těžké. Musí bojovat s naší mentalitou, která vyžaduje za málo peněz hodně „zboží“ a kvalita je jaksi podružná. Samozřejmě nic proti českému turkovi, jak se říká „proti gustu žádný dišputát“. Naštěstí si dnes můžeme vybrat a pro milovníky Espressa je tady dobrá zpráva, že i v českých zemích se dá narazit na výtečné italské espresso. Zatím takových míst není mnoho a kdo chce experimentovat sám, může si pořídit domácí přístroj a když nebude šetřit na kvalitní kávě, pravému espressu se hodně přiblíží. Název Espresso pochází z italštiny a znamená dát pod tlak nebo expresní, rychlý, což odpovídá způsobu přípravy. Rychlost v tomto případě není na závadu, neboť horká voda se pod tlakem min. 15 barů tlačí přes jemně mletou kávu. Tento proces by neměl trvat déle jak 7 s, jinak se z kávy začnou uvolňovat nežádoucí látky zhoršující vůni a chuť. Správné esperesso by mělo mít hustou karamelovou pěnu, tzv. cremu. Pokud crema chybí, káva bude vodnatá a hořká - nebude dobrá. Zárukou dobrého espresa je kvalitní stroj, dobrá voda, kvalitní a jemně pomletá káva.

Espreso káva se dělí na:

Ristretto: 8 – 10 g kávy + 20 ml vody – nejsilnější

Espresso: 8 – 10 g kávy + 30 ml vody

Dvojité ristretto: 14 – 16 g kávy + 30 ml vody

Dopio: 14 – 16 g kávy + 50 ml vody

Piccolo – i když Vám budou rozumět třeba i v Německu nebo u nás, název piccolo nemá u espressa co dělat, takové espresso prostě neexistuje a v Itálii by Vám možná přinesli fl étnu pikolu :o). Espresso se správně podává v nahřátých silnostěnných demitasse šálcích (půlšálcích). Náhřátí je důležité, protože malý obsah nápoje by ve studeném šálku rychle vychladnul. Ať Vám chutná!


nahoru

za Promat-team L. Fleischer
 
 

Veřejné zakázky

Od 1.9.2012 platí nové prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. včetně jeho novelizace zákonem č. 55/2012 Sb.. Jedná se celkem o 3 prováděcí vyhlášky:

Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Podle této vyhlášky už nebude možné u veřejných stavebních zakázek poptávat stavební práce a služby bez jasných podkladů, což je běžným zvykem. Rozsah a obsah dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce je podle vyhlášky závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce. Položky soupisu prací musí být popsány jasně a jednoznačně tak, aby byly podmínky pro ocenění pro všechny stejné. Pokud tedy někdo obdrží poptávku na veřejnou zakázku, ve které nebude výkaz výměr s jasným popisem prací, dodávek nebo služeb, jedná se o porušení této vyhlášky a má právo se výkazu výměr domáhat na poptávajícím subjektu.

Vyhláška č. 231/2012Sb. stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky – zjednodušuje, unifi kuje a stanovuje jasněji obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce.

Vyhláška č. 232/2012 Sb. určuje podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, odůvodnění požadavků na technické kvalifi kač- ní předpoklady, vymezení obchodních podmínek, technických podmínek, hodnotících kritérií , stanovení předpokládané hodnodty veřejné zakázky.

Doporučujeme vyhlášky prostudovat zejména těm, kteří se uchá- zí o veřejné zakázky. Zákony a vyhlášky jsou zdarma přístupné na různých internetových stránkách. Můžeme doporučit portál veřejné správy http://portal.gov.cz.


nahoru

za Promat-team L. Fleischer
 
 

„Nejezte blbě!“ a přijďte na VII. ročník Prague Food Festival 2013

Myslíte na to, co si vkládáte do úst? Ovlivňuje strava vaše zdraví a náladu? Používáte lokální a sezónní suroviny? Prague Food Festival 2013 nabídne luxusní pokrmy, nejlepší šéfkuchaře, představí špičkové podniky, producenty nápojů a delikates, ale také promění 6ti hektarový areál v jednu velkou kuchařskou školu! Těšit se můžete na workshopy, řízené degustace či slepé ochutnávky. Gastronomická událost roku Prague Food Festival proběhne 24. - 26. 5. 2013 v Královské zahradě Pražského hradu. Předprodej startuje 1. 4. 2013 na www.praguefoodfestival.cz.

Vyhrajte Mauritius: Otestujte si svůj životní styl a kulinární znalosti ve speciálním kvízu „Nejezte blbě!“ na www.praguefoodfestival.cz. od 1. 4. do 15. 5. 2013. Můžete získat vstupenky na Prague Food Festival a pobyt pro dvě osoby na unikátním gastronomickém výletu připraveném jen pro vás na ostrově Mauritius!

Co ochutnáte? 42 dní stařený nízký roštěnec z plemene „Čestr“, jelení carpaccio s liškami, konfi tovanou roládu z bio romanovské ovce s kroupami a libečkem, srílanské krevetové karí s rýží basmati a čočkovým chlebem papadum, dortík ovoněný borovicí ze svatojiřského lesa se slaným karamelem nebo palačinku s tmavou pivní marmeládou a kopřivovým pivem etc. Poprvé jsou jednotlivá menu snoubena s konkrétními nápoji! Minulý rok – cvrčci, červy. Letos další gastronomické zvláštnosti – štíři!

Vstupenky se prodávají opět na konkrétní dny, přesné časy, s označením, kterým vchodem vstoupit do areálu. Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku v předprodeji jsou zvýhodněni. 400 Kč v předprodeji (zahrnuje 150 Kč vstup + 250 Kč balíček 10ti Grandů na základní ochutnávku). 450 Kč na místě (zahrnuje 200 Kč vstup + 250 Kč balíček 10ti Grandů na základní ochutnávku). Děti do 6 let vstup zdarma.


nahoru

Pavel Maurer a za Promat-team L. Zajíc
 
 

Citronové kuře

U nás doma se už od mého dětství vždy jedlo pečené kuře, ochucené jen solí. Všem nám moc chutnalo, tak jsme neměli potřebu to měnit. Nedávno jsem ochutnala kuře, jehož maso bylo krásně ovoněné citronem a na to „obyč“ jsem skoro zapomněla.

Pokud máte někde blízko bio prodejnu, kupte si citrony tam, pokud ne, tak samozřejmě důkladně očistit. Na pečení budete potřebovat 1 větší ks. Kůru z citronu nastrouhejte (na tenké proužky, ne kašičku jako do pečení), smíchejte s půlkou rozměklého másla, přidejte tymián a osolte. Tímto bylinkovým máslem potřete celé kuře, ale pozor, musíte se mu dostat pod kůži, aby bylo ovoněné maso, proto si udělejte na kůži několik zářezů. Zbylý citron bez kůry rozpulte a vložte do dutiny kuřete. Celé kuře ještě lehce osolte a takto připravené vložte do pekáčku a nechte péct podle velikosti kuřete 1- 1,5 hodiny. V případě potřeby můžete podlít. Tento recept píši na jaře, kdy je venku –5 st, tak jen přeji nám všem, aby až ho budete číst, bylo alespoň o 20 st. víc...


nahoru

za Promat-team M. Skotnicka
 
 

Spaghetteria Bucatini Kladno

Přiznám se, že v dobách minulých jsem při žádosti o doporučení nějaké kvalitní restaurace v Kladně musel dlouho váhat a vyzpovídat zná- mé, abych nešlápl vedle. Dnes bych neváhal. Nekuřácká Spaghetteria Bucatini určitě stojí za návštěvu. Nejen, že se zde dobře najíte a napijete, ale budete příjemně překvapeni i zbrusu novým a čistým interiérem, velmi příjemnou atmosférou a především svižnou a vstřícnou obsluhou. Je libo těstoviny, maso, ryby, nebo snad čerstvou pizzu, připravovanou přímo před Vašima očima? Výběr je nesnadný! Nicméně, ať si už vyberete to, či ono, určitě se vyplatí zabrousit do vinného lístku, protože italská vína jsou zde zajímavá a ceny příznivé. Z menu doporučujeme:

Předkrm: čerstvé slávky s lehce pikantní vinnou omáčkou a chlebem foccacia (pro slabší povahy bohatě stačí jako hlavní jídlo)

Hlavní chod: medailonky ze svíčkové s hříbky a italskou slaninou, mačkané brambory s orestovanou cibulkou

Víno k hlavnímu chodu: Primitivo di Puglia IGT, 2010

Dezert: čokoládový dortík s tekutým jádrem, malinovou redukcí a vanilkovou omáčkou

Více informací: www.bucatini.cz.


nahoru

Za Promat-team M. Přibyl
 
 

Novinka

Vzduchotechnická zařízení - protipožární ochrana ventilačních zařízení

http://www.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2013


nahoru

Za Promat-team J. Ohanka
 
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576
skype: promat.praha
GSM: 605 PROMAT
605 PROMAT
605 PROMAT
promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz