ProČas 54

červen 2019

Vážený a milý Promačtenáři,

léto propuklo do svých nejvřelejších podob a stejně jako v předešlých letech, tak i letos nám přináší další a další denní teplotní rekordy. Ale dusno máme i na scéně politické a také tady se zdá, že dochází k lámání rekordů, rekordů v návštěvnosti na demonstracích, rekordů v úrovni arogance ze strany, kam jsou demonstrace mířeny, rekordů v urážkách lidské důstojnosti. Věříme, že se to zase zklidní do únosné podoby a všechno to dusno přinese i něco pozitivního. Rádi bychom k tomu přispěli i dalším číslem našeho-vašeho ProČasu®.

V tomto čísle bulletinu najdete své technické informace opět v hojném počtu, přečíst si můžete v krátkém výletu do historie i současnosti o protipožárních nátěrech na dřevo. Dále nabízíme zajímavé počtení o protipožárním skle ve variantě vodorovné pochozí konstrukce nebo informace z oblasti profesního vzdělávání v rámci programu Profesní Promat program. Jak jste ale už léta zvyklí, na gastronomii si ProČas také našel dost místa a ve svých pravidelných rubrikách Vám nabídne své tipy.
Stejně tak tradičně jako v tomto období bychom Vám závěrem rádi popřáli příjemné a odpočinkové strávení dovolených, umírněnější počasí a pohodu při čtení letního čísla bulletinu ProČas®.

Úvodník v audio podobě na odkaze zde.

 
 
 
Obsah
 
01   Pestrý a vyvážený kaleidoskop událostí v našich krajích – „letecká edice“.
 
02   Promat pozitivně
 
03   Od volské krve k sofistikovanému nátěrovému systému PROMADUR® - s dlouhou životností
 
04   Chodit po skle?
 
05   Doporučujeme
 
06   Profesní Promat Program
 
07   Nová jachtařská sezóna s Flying Dutchman
 
08   Káva Attibassi
 
09   Elektromobilita – vstup do nové éry
 
10   Snídaně
 
11   Bufet FIFE ve Splitu
 
12   Novinky
 
13   Z Promatího kalendáře
 
 

Pestrý a vyvážený kaleidoskop událostí v našich krajích – „letecká edice“.

Při volbě témat aktuálního úvodníku jsme byli nuceni konstatovat, že provést, byť jen dramaticky zkrácený, přehled klíčových událostí je zhola nemožné. Vše a všichni se zdají být natolik v pohybu, že z proudu událostí lze vypíchnout pouze několik málo střípků. „Lumpenkavárna“ nám roste, teze o placených demonstrantech už asi nikoho nepřesvědčí a návazné komentáře svědčí o stále větším zděšení a bezradnosti „hnízdních politiků“. Vzhledem k tomu, že tato politická garnitura s „komunistickou podsadou“ nepoužívá dialog, ale pouze sociální úplatky, úskoky a lži, uklidnění situace asi jen tak nenastane. Není divu, výročí sametové revoluce je před námi a naše politická ne-elita je na hony vzdálena jejím ideálům. Co tedy v nejbližší budoucnosti čekat je otázkou pro opravdu moudré a vizionářské hlavy.

Pohyb je ale i v ekonomice, všichni, kteří chtějí pracovat již pracují, rezervy jsou téměř na nule a vyhlídky jsou tedy spíše umírněné. Nicméně, kde se tlačí „rozkladné síly“, jsou mobilizovány i síly pokroku. Máme tu tedy i „pozitivní proudy“. 15.7. na svátek svatého Víta, by naši národní katedrálu měly ozvučet nové varhany, pořízené z celonárodní sbírky, během které se podařilo potřebné finance shromáždit již za 30 měsíců. Jsme tedy kulturně vyspělí, což snad trochu vyvažuje nevyspělou politickou scénu! Náš národní svatostánek tedy „chytne druhý dech“ a třeba se tento jev rozšíří i do podhradí!

Ale dost střípků a komentářů. Obraťme pozornost na dny budoucí. Většina dětí již chladí „rychlé špunty“. Přejeme tedy všem rodičům, aby posloužily především na oslavu, a nikoliv na zchlazení jejich rozpálených hlav v případě, že měli o vysvědčení svých ratolestí jinou představu. Firma Promat vám přeje nejenom brzké překonání posledních předprázdninových dní, ale především intenzivní odpočinek, který si zasloužíme všichni. Poděkování za výbornou spolupráci v předchozím období samozřejmě s díky připojujeme.


nahoru

za Promat-tým M. Přibyl
 
 

ProFór, aktuálně s podtitulkem: „Na houby na houby...?“:

Vyhlášená vdova vejde do knihkupectví a hned se otočí k regálu s atlasy hub. Prodavač se jí okamžitě ujme a praví. Máme tu ve slevě pár kousků s tiskovými chybami, jestli máte zájem… Tak pozor na osamělé houbařky!


nahoru

 
 

Promat pozitivně

Včera jsem šla do nákupního centra pro potraviny. Když jsem vše zdárně nakoupila, zjistila jsem, že je funkční pouze jedna pokladna. Pokorně jsem si stoupla do dlouhé fronty a vyčkávala, až na mě přijde řada. V tom slyším dětský smích. O pár míst přede mnou stál tatínek a měl malého syna v nákupním vozíku. Aby ho zabavil, tak s ním hrál hru na „zvedání kšiltovky“. Chlapeček vždy s velkou radostí upustil svoji modrou kšiltovku a tatínek mu ji se smíchem nasadil, a ještě ho rozesmíval dalšími posunky.

Tatínek tuto hru hrál tak důkladně, že jsem se smála i já. Nakonec to vlastně ani nevadilo, že jsme si chvilku postáli… Vždyť radost se dá najít kdekoliv…


nahoru

za Promat-tým J. Pančochářová
 
 

Od volské krve k sofistikovanému nátěrovému systému PROMADUR® - s dlouhou životností

Dřevo je výborný stavební materiál a má neocenitelné vlastnosti. Jen se nesmí „potkat“ s dřevokaznými houbami, vlhkostí či, jako v nedávné době v Paříži, s ohněm. Jinak vydrží věky. Již v dávné minulosti zvyšovali naši předkové odolnost dřevěných staveb proti ohni máčením dřeva v mořské vodě či roztoku soli, vápennými nátěry, hlinkou nebo hliněnou mazaninou. Poměrně oblíbená byla impregnace volskou krví, která měla mít při hoření schopnost uvolňovat dusík. Účinné to příliš nebylo, stejně jako pozdější nátěry dřeva vodním sklem. To se aplikovalo ještě ve 20. století jako růžově obarvený roztok s názvem Betogen.

U protipožárních nátěrů není důležité pouze zajištění zvýšení požární odolnosti dřevěných prvků, či index snížení šíření plamene po povrchu dřeva „is“. Jedním z kritérií je také požadovaná a následně deklarovaná životnost nátěrového systému ve vztahu k prostředí, ve kterém je požární nátěr aplikován…

Pro stanovení životnosti požárně ochranných nátěrů s reaktivní složkou není vydána žádná evropská norma (v technické komisi CN/TC127), ani žádný dokument EAG/ETAG (EOTA). Po konzultaci s akreditovanou zkušebnou firma Promat s.r.o. provedla zkoušku dle EAD 350402-00-1106. Na základě této zkoušky umělého stárnutí nátěrového systému PROMADUR® byla prokázána životnost v „běžném prostředí typu Z2“ min. 33 let.


nahoru

za Promat-tým L. Zajíc a P. Kejklíček
 
 

Chodit po skle?

To už v dnešní době není problém. Ale chodit po skle, které je hodinu vystaveno působení účinkům požáru? I to firma Promat se svou vodorovnou konstrukcí prosklení PROMAGLAS® umí hravě navrhnout a zrealizovat!

Každý v Liberci zná pojem „Palác SYNER“. Jedná se o polyfunkční budovu s obchody a kancelářemi na ploše cca 10.000 m2, která se v roce 1998 zařadila mezi dominanty centra města Liberce. Autorem této dominanty byla architektonická kancelář SIAL, která své původní odvážné kompozitní pojetí stavby v současné době při rekonstrukci podpořila i odvážným využitím stavebního skla.

Stavební sklo bylo odjakživa z hlediska architektury využíváno nejenom na prosvětlení budov přírodním světlem, ale i na jejich vnitřní optické členění, či naopak dělení. Unikátní konstrukce vodorovného prosklení PROMAGLAS® dle katalogového listu 485.97 tyto atributy splňuje a v provedení se skladbou skla REI 60-HN5-10 se stává i pochozí konstrukcí. Kdo se problematice požární ochrany věnuje, nebo jí byl jakýmkoliv způsobem osloven, z uvedeného označení ví, že symboly mezních stavů R (únosnost a stabilita), E (celistvost) a I (izolační schopnost) jsou zachované po dobu 60 minut. K tomu je nutno dodat, že vše je deklarováno zkouškou dle normové teplotní křivky (pro zajímavost – v 60-té minutě je dosažená teplota 925 °C) a při bodovém zatížení 400 kg na tabuli skla nebo plošném zatížení 200 kg/m2. Což je úžasné!

Samotné sklo bez správně navržené nosné konstrukce by nebylo nic platné. Bylo nutné staticky navrženou ocelovou konstrukci rovněž zohlednit na stejnou požární odolnost. Paradoxně ocelová konstrukce by bez dalšího ošetření byla z hlediska požární bezpečnosti staveb nejslabším prvkem a proto bylo nutné provést její obklad požárně ochrannými stavebními deskami PROMATECT®-H. V tomto případě byly jako nosné prvky použity uzavřené ocelové profily 80/120/5 mm. Na základě vypočítaného poměru Ap/V (kde Ap = obvod a V = plocha příčného průřezu ocelového profilu) byla dle dimenzační tabulky katalogového listu 445 stanovená tloušťka deskového materiálu 25 mm.

Všichni dobře víme, že i ta nejdokonalejší konstrukce bez správného provedení může celé dílo zkazit. Jelikož naše konstrukce můžou provádět pouze námi proškolené firmy, byli jsme i v tomto případě požádání o pomoc s montáží. A podle rčení, že do lesa se dříví nosit nemusí, jsme pro realizaci doporučili libereckou firmu GE-PA spol. s r.o., která montáž provedla. S ohledem na konec školního roku jí za sebe dávám velkou jedničku!


nahoru

za Promat-tým E. Janek
 
 

Doporučujeme

Tramín červený, jakostní suché bílé víno s přívlastkem kabinet, ročník 2015, ČZU Praha 6 - Suchdol, Vinařské středisko Mělník – Chloumek.

Barva: světle žlutá až zelenožlutá.

Vůně: velmi jemná kořenitá s náznaky svěžího ovoce, zejména citrusů a melounu.

Chuť: lehčí, svěží, s jemnou kyselinkou, medovými tóny a minerální dochutí.

Stolování: hodí se především k nemasitým předkrmům, salátům, bílým měkkým sýrům a rybám. Výtečná je i kombinace s mořskými plody (zejména krevetami). Kořeněný charakter vína bude rovněž výborně rezonovat i s dalšími chody odlehčené letní kuchyně: např. Parmská šunka s melounem, telecí saltimbocca nebo králík na zelenině.

Osobní dojem: lehké vínko, příjemné až nesmělé chuti se pro následující teplé dny hodí opravdu znamenitě. Lehké letní pokrmy je třeba obzvlášť správně zapít, abychom pomohli našemu v horku těžce zkoušenému žaludku.

Důležité upozornění ke konzumaci: vhodné je kontrolovat teplotu vína a podávat spíše podchlazené. Vůně i chuť jsou totiž v parném letním počasí značně proměnlivé. Při delším stání začnou převažovat citrusové tóny a zbytečně nám zvýrazní jinak příjemná kyselinka. Pokud si tedy chcete toto víno užít, platí, že menší doušky jsou rozhodně vhodnější než po okraj naplněné sklenice.

Speciální poznámka: Byli jsme zvědaví, jak víno obstojí v porovnání s typickými těžšími Tramíny. Nicméně, víno nás překvapilo svým osobitým projevem, ze kterého výrazně vystupovala příjemná melounová vůně a chuť. Kdo tedy máte kromě vína rádi i meloun, rozhodně neváhejte. https://melnik.czu.cz/cs/


nahoru

za Promat-degustační-tým M. Přibyl
 
 

Profesní Promat Program

Minulý rok uplynulo 60 let od založení firmy Promat GmbH v Německu (v roce 1958, pánové Dr. Beckers a von Weedel, firma Promat - společnost pro moderní materiály, pozn.red.) a 25 let od založení Promat s.r.o. v České republice… Od samého začátku fungování naší společnosti nám byla od německých kolegů doporučována myšlenka, že je nejen důležité držet profesní úroveň svých zaměstnanců v daném oboru, ale také se aktivně podílet v šíření inovací a myšlenek týkajících se požární bezpečnosti staveb. Rozhodl jsem se proto nad tímto tématem zamyslet a shrnout to, co děláme:

  • pravidelné školení pro aplikační firmy s praktickými ukázkami aplikace,
  • speciální školení zaměřené na inovace,
  • školení /prezentace/ pro projektanty a architekty,
  • školení „Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení Promat“, dle vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • konference zaměřené na zajímavé objekty i ve vztahu PBŘ,
  • odborné prezentace na středních průmyslových a vysokých školách,
  • různé typy školení konkrétně připravené podle požadavků,
  • pro odbornou veřejnost pravidelné specializované přednášky ve spolupráci s externími agenturami a komorami,
  • vydáváme technické informace Promat, nejen o zajímavých materiálech a konstrukcích, ale také o požadavcích (event. změnách) v technických normách a vyhláškách,
  • uveřejňujeme CAD detaily na našich webových stránkách atd.

Když to sepisuji, tak si sám říkám, že je to spousta práce a aktivit, které nás baví, profesně rozvíjí a posouvají dále. A co především? Umožňují nám tak kontakt s Vámi, co máte k požární bezpečnosti staveb ten „pravý plamenný postoj“ :-).


nahoru

za Promat-tým P. Kejklíček
 
 

Nová jachtařská sezóna s Flying Dutchman

Letošní rok začal ve znamení změn. Stará loď po povedeném mistrovství světa na Novém Zélandu cestovala v kontejneru zpátky do Evropy a mezitím se dokončovala loď nová v bavorské vísce, kde se staví dobré lodě. V průběhu jednoho dubnového týdne pak proběhly manévry, při kterých se jedna loď postupně stěhovala z Holandska do Čech, aby pak následně putovala k novému majiteli do Německa, a zbrusu nová kráska připlula do České republiky jako nejnovější FD na světě.

Už jsme se nemohli dočkat až ji vyzkoušíme na vodě a poměříme síly s ostatními jachtaři z Čech a Evropy. Po nezbytném dostrojení a doladění probíhaly pak v dubnu první tréninky, které napovídaly, že loďka je to opravdu divoká.

Hned první ostrá zkouška pak byla HOP regata českého poháru na Chomutovských Nechranicích, kde se posádka Promat CZE11 popasovala s českou družinou Létajících Holanďanů. Za mírného větru v nepříliš početné konkurenci se nám dařilo kroužit po trati s náskokem půl kola a celkové prvenství nám s novou lodí udělalo radost - loď jede!!!

Skutečně ostrá zkouška však měla přijít o čtrnáct dní později při Mezinárodním mistrovství Německa na jezeře Ammersee, kde se obvykle schází celá evropská špička. Letos se sešlo skoro 70 lodí z deseti zemí včetně těch nejlepších. Vítr nám sice moc nepřál a odjely se jen dvě a půl rozjížďky. O to víc se museli všichni snažit a jet velmi pozorně. S celkovými dojezdy 10 a 6 nakonec posádka CZE11 obsadila výborné šesté místo a nechala za sebou nejednoho favorita závodů. Zdá se, že nová loďka je opravdu divoká a závody jí sluší. Mistrovství Německa vyhrála posádka GER19 Peggi a Torsten Bahr před GER 88 Kay-Uwe Lüdtke - Kai Schäfers a třetí skončili NED26 Enno Kramer - Christoph Zingerle.

Po jarní části sezóny teď čeká posádku Promat měsíc trénování a pak další regaty, na které se už velmi těšíme. A novým heslem je „Jedeme, jako by nám za patami hořelo“.


nahoru

pro Promat-tým T. Palkovský
 
 

Káva Attibassi

Stále v Itálii. Zdá se, že kam oko dohlédne, narazí v Itálii na zajímavou pražírnu. Tak například Attibassi Caffé. Jedná se o tradiční model rodinné italské firmy. Historie firmy se píše od roku 1918, kdy spolupráce dvou cukrářů, pana Agostina Attiho a Marca Bassiho, dala základ vzniku společného jména Attibassi. V Bologne, vyhlášeného místa špičkové gastronomie, se produkty pražírny Attibassi velmi rychle rozšiřovaly a přitahovaly pozornost citlivých jazýčků. Attibassi je na italské poměry specializovanou pražírnou s velmi omezenou produkcí. Přísná kontrola celého procesu výroby začíná v okamžiku pěstování v zemích původu, kde komisaři ze společnosti Attibassi pečlivě vybírají nejlepší kávové boby a ověřují dodržování stanovených norem na plantážích. Rovněž Attibassi nechrlí množství typů kávových směsí, ale drží se pravidla, že méně je mnohdy více.

Attibassi Sublime – směs 100% Arabiky. Je intenzivní, plná a mimořádně vyvážená. Brazilské odrůdy Arabiky jí dodávají sladkou a bohatou chuť, zatímco indické stojí za ovocným a květinovým aroma.

Attibassi Crema dOro - je mimořádně vyvážená směs. Tvoří ji pečlivě vybraná zrna z Brazílie, která směsi dodávají sladkou a bohatou chuť, zatímco zrna ze Střední Ameriky a Etiopie stojí za květinovými aromatickými tóny. Výjimečnou plnost směsi dodává malé množství vybrané Robusty.

Attibassi Miscela 1918 – je charakteristická sladkou chutí a zajímavým aroma. Směs tvoří pečlivě vybraná zrna z plantáží Brazílie, střední Ameriky a Etiopie. Attibassi Miscela 1918 láká na krémovou pěnu a výjimečnou chuť.

Zdroj: www.kavovnik.cz


nahoru

za Promat-tým L. Fleischer
 
 

Elektromobilita – vstup do nové éry

Je-li elektromobilita tou spásnou cestou, ponechme k posouzení jiným, jistě hlavám pomazanějším. Cena vozů, dojezd, dostupnost dobíjecích stanic, kapacita elektrické sítě, zásoby surovin pro výrobu baterií, jejich skladování, likvidace atd… Před třemi lety v Amsterodamu havaroval elektromobil s fatálním následkem pro jeho řidiče. Auto sjelo ze silnice a začalo hořet. Problémem nehody však nebyl náraz, ale oheň. Hasiči jsou sice zvyklí hasit auta s klasickými spalovacími jednotkami, ale na elektromobily a hybridy je potřeba k hašení použít zcela jiné postupy, a hlavně mnohem více vody. Dále musí při zásahu bezpodmínečně použít dýchací techniku. Zplodiny, které produkují hořící baterie, jsou totiž vysoce toxické. Ideální je co možná nejrychleji přestřihnout hlavní napájecí kabely a následně auto hasit neuvěřitelným množstvím vody. Mluví se o tom, že na uhašení jednoho elektromobilu, a to ani nemusí hořet úplně celý, je potřeba minimálně 12 000 litrů vody, která má být namířena hlavně k bateriím. I poté, co je hlavní požár uhašen, mělo by být auto buď ponořeno do vodní lázně nebo zasypáno ideálně pískem, aby se zamezilo přístupu vzduchu. Poté je nutné auto ještě alespoň 24 hodin nechat takto „uklizené“ a až následně je možné jej zkoumat a zjišťovat, co se vlastně stalo. I tak je ale lepší, aby takové auto, nebo to, co z něj zbylo, parkovalo spíše venku než v uzavřených prostorech. Zdroj: garáž.cz


nahoru

za Promat-tým P. Januš
 
 

Snídaně

Dnešní recept je inspirován současnou mládeží. Mladým dnes nestačí „obyčejná“ jídla, k snídani chleba se salámem…, ale neustále si vyhledávají něco speciálního na instagramu, na FB, kde mají dokonalé návody a videa. Vidím to nejen u své dcery, ale i v okolí. Ráda bych se podělila o recept na snídani nebo svačinu, která vypadá nejen zajímavě, ale i výborně chutná. Pozor, musí se připravit večer.

Jako míru budu uvádět 1 sklenku, což je asi 2,5 dcl. Do misky dejte ½ skl. nakrájených jahod a ½ skl. např. kiwi nebo jiného sezónního ovoce. Ovoce rozmačkejte a přidejte 1 lžíci chia semínek, 1 lžíci javorového sirupu, ½ skl. vloček, ½ skl. bílého jogurtu a 1 lžičku citronové šťávy. Vše důkladně promíchejte, přidejte ½ skl. mléka a ještě jednou promíchejte. Tuto směs si nalijte do skleniček nebo menších misek, přikryjte a nechte v lednici do rána. Chia semínka vám do rána nabobtnají a bude to navíc vypadat i zajímavě, pokud si to dáte do průhledných skleniček :-). Navrch ještě přidejte nakrájené ovoce a snídaně nebo lehká svačinka do práce je hotová.


nahoru

za Promat-tým M. Skotnicka
 
 

Bufet FIFE ve Splitu

Každý z nás, kdo více cestuje, ocení, když může konzumovat lokální jídla za lokální ceny a ne turistická předražená menu. Při svém posledním pobytu v Chorvatsku jsem od místních lidí dostal doporučení na Bistro FIFE, které se nachází kousek od Diokleciánova paláce směrem k jachetnímu přístavu (Trumbićeva obala 11, 21000, Split). Podnik je v rodinných rukou, mamá se stará, aby usadila každého příchozího (mne do výklenku okna, ale polštář jsem dostal) a papá (za kvalitu snímku se omlouvám, ale jen se tam mihl, aby si natočil pivko a zase běžel do kuchyně) „čaruje“ v kuchyni.

Kdo má rád pljeskavicu na žaru, lignje nebo komarču či oradu – vřele doporučuji. Jídlo je rychle na stole, výborně řemeslně připravené a ochucené a cena je pravdu pro místní. Zkuste a napište mi, co Vám chutnalo a jak jste byli spokojeni. Dobar tek!


nahoru

za Promat-tým L. Zajíc
 
 

Novinky

Srovnávací měření tlakové ztráty VZT potrubí Promat a potrubí z ocelového pozinkovaného plechu

Výtahové šachty - Sklo PROMAGLAS® a desky PROMATECT®

Flamtex A1 - deska pro požární ochranu ocelových konstrukcí

https://www.promatpraha.cz/technicke-informace/


nahoru

za Promat-tým J. Ohanka
 
 

Z Promatího kalendáře

26. 9. 2019 v hotelu ALWYN v Praze 8 se bude konat speciální školení s názvem „Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) konstrukcí Promat“ podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 221/2014 Sb.). V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na e-mail: skoleni.pbz@promatpraha.cz. Účast je hodnocena jedním bodem ČKAIT. Více informací na www.kontrolnitechnik.cz.

3. – 4. 10. 2019 se v oblíbeném hotelu Energetic (Rožnov pod Radhoštěm), uskuteční oblíbená konference Hutní Keramika pořádaná společností Tanger s.r.o. zaměřená na prezentaci nejnovějších poznatků z oboru žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů. Informace je možno získat na www.hutnikeramika.cz.


nahoru

za Promat-tým P. Kejklíček a M. Přibyl
 
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576
skype: promat.praha
GSM: 605 PROMAT
605 PROMAT
605 PROMAT
promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz