Číslo 8

(prosinec 2007) - Úspěšný seriál Obecně Oblíbených Omylů pokračuje...

Vážený a milý Promačtenáři,

blíží se konec kalendářního roku, a tak spolu s příchodem naší země blíže k EU přichází také další číslo čtvrtletníku ProČas®.

I v tomto čísle se můžete těšit na populární seriál Promatích opravníků obecně oblíbených požárních omylů, v němž se dnes zaměřujeme na požárně ochranné zpěňující nátěry. Představíme také novinku v oblasti Revizních dvířek – verzi se skrytými závěsy a dvířka dvoukřídlá. Chybět nebude ani naše již oblíbené sportovní okénko – Promat na kole jezdí opravdu rád, tentokráte s Nova Author Cupem. Těšit se rovněž můžete na pravidelné rubriky – promatí Kdo je kdo, Realizovali jsme s Vámi, GPS našich skladů, …

Ke konci roku neodmyslitelně patří i Vánoce, pohoda, klid, odpočinek – přejeme Vám si konec roku opravdu užít a vychutnat. Zasloužíte si to přece! K tomu Vám také dopomáhej ProČas® !!

Ing. Ladislav Zajíc,
Promat s.r.o.

 
 
 
Obsah
 
01   Tak nám zabili Ferdinanda
 
02   Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů
 
03   Revizní dvířka Promat®, typ SP
 
04   Semináře ČVUT v Praze k dalšímu vzdělávání v požární ochraně
 
05   Nova Author Cup 2007
 
06   Kouřové závěsové prosklené stěny
 
07   GPS navigace - sklad Konstrukce-K
 
08   Mostecké klouzání
 
 

Tak nám zabili Ferdinanda

“Tak nám zabili Ferdinanda,” řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou…. Aneb staré mocnářství je mrtvé, ať žije nové. V noci z 20. na 21. prosince vstoupí ČR do Schengenského prostoru a cestování se ještě více zjednoduší (na letištích až v březnu). Stejně dnes už nikdo nevěří vyprávění pamětníků, jak to tehdá vypadalo při přejezdu hranice do devizové ciziny.

Tento akt, že ČR vstoupí do Schengenského prostoru, není jen logickým pokračováním polistopadového vývoje (1989). Je pro nás všechny příslibem něčeho nového; byla nám dána důvěra a stáváme se zase o něco více Evropany. Snad si nás už nebudou tolik plést s Čečeny a Chorvaty. Na druhé straně je to dosti zavazující krok, to je nám jasné rovněž.

Nicméně je to hezký dárek k Vánocům, které jsou za dveřmi, ač tomu počasí nenasvědčuje. Děkuji za něj, bude se mi zase o něco lépe a volněji v tom našem bývalém c. a k. mocnářství, i co to píši, evropském prostoru, dýchat. A jelikož je čas vánoční, děkuji i všem těm našim zákazníkům, kteří u nás něco nakoupili, i všem těm, kteří se zasloužili o to, aby bylo proč a co nakoupit, našim dodavatelům, samozřejmě. Děkuji i svým spolupracovníkům, kteří tlačí tu Promatí káru tím správným směrem, a svým blízkým, že mě v tom nenechali a že mám s kým letos ty vánoční svátky prožít. Přeji pokoj, klid a mír všem lidem dobré vůle a do nového roku hodně zdraví a štěstí!


nahoru

za Promat-team Ing. Ladislav Zajíc
 
 

Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů

Milí čtenáři, jak jistě víte, v naší branži je mnoho hluboce zakořeněných pojmů, pouček, výkladů norem a dalších chimér, které mnohdy věc pouze zkreslují, ale někdy mohou působit kontraproduktivně i destruktivně. Pokud by se jimi člověk řídil, může se dostat i do rozporu se zákonem. Tento Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů si dává za cíl tyto mýty a pověsti uvést na pravou míru.

Díl 3 Zpěňující nátěry

Zajištění požadované požární odolnosti konstrukcí protipožárními nátěrovými systémy je na první pohled snadné a bez komplikací. Aplikace nátěrů je však podmíněna splněním některých podmínek, které často mohou užití nátěrů vyloučit.

Požadovaná požární odolnost musí být podle čl. 4.12 ČSN 73 0810:2005 splněna po celou dobu životnosti stavby. Pokud nátěry nemají průkazně zaručenou životnost po celou předpokládanou dobu trvání stavby a je nutno je po určité době obnovovat, omezuje jejich použití ustanovení ČSN 73 08 10 v čl. 4.12. nejen přístupností takto ošetřených konstrukčních prvků pro kontrolu a obnovu nátěru, ale i výškou a požární odolností:

- nejvýše pro požární odolnost R 30:

- u objektů s požární výškou h ≤ 9 m

- u konstrukcí, které nezajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, které se nacházejí v  nástavbách posledních dvou nadzemních podlaží v objektech s původní požární výškou ≤ 22,5 m (např. krovy)

- nejvýše pro požární odolnost R 45 u jednopodlažních výrobních, popř. skladových objektů s požární výškou h = 0

Uvedený článek normy dále zakazuje použití protipožárních nátěrových systémů u zvlášť exponovaných staveb navrhovaných:

- podle ČSN 73 08 31 - Shromažďovací prostory

- podle ČSN 73 08 33 - Budovy pro bydlení a ubytování - OB4-Hotely

- podle ČSN 73 08 33 - Budovy zdravotnických zařízení - LZ2-Lůžková zařízení

ČSN 73 0810 uvádí další požadavky pro nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce v čl. 5.1. K problematice ochran ocelových nosných konstrukcí před účinkem požáru jsme vydali technickou informaci č. 4/2005 (viz:http://www.promatpraha.cz/admin/files_upl/2409.pdf).


nahoru

Za Promat-team Ing. Jiljí Frühauf
 
 

Kdo je kdo?


nahoru

 
 

Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN, 3. vydání

V současné době je v tisku 3. vydání katalogu protipožárních konstrukcí firmy Promat s.r.o., které jsou zkoušeny a klasifikovány podle EN zkušebních a klasifikačních norem. Celkově se jedná již o 8. vydání základního katalogu Promat – Požární bezpečnost staveb.

V případě zájmu si můžete objednat bezplatné zaslání nejnovějšího katalogu e-mailem, faxem, telefonicky nebo poštou.


nahoru

Za Promat-team Ing. Vilém Stanke
 
 

Revizní dvířka Promat®, typ SP

Velice často se setkáváme s požadavkem vytvoření požárního uzávěru do instalační šachty, která slouží jako páteřní rozvod instalací a tvoří samostatný požární úsek na výšku objektu. Také chybné umístění elektrorozvaděčů bez požární odolnosti a kouřotěsnosti („S“) v prostoru CHÚC jak v novostavbách, tak i při rekonstrukci objektu, je velice časté.

Na základě těchto požadavků jsme uvedli tento rok na trh nová revizní dvířka Promat®, typ SP. Hlavním zdokonalením těchto dvířek oproti předchozím typům je použití skrytých závěsů dveřního křídla, které jsou integrovány do rámu dvířek. Další velkou výhodou je možnost použití dvoukřídlé verze.

V neposlední řadě jsou spokojenější i montéři, kteří ocení možnost vyjmutí křídla z rámu pro vlastní montáž.

Maximální „stavební“ rozměr jednokřídlových dvířek s požadovanou požární odolností až EI S 90 (EW S 90) je 800 x 1600 mm. Pro dvoukřídlé provedení s požární odolností až EI S 45 (EW S 45) je tato hodnota zvětšena až na rozměr 1220 x 2220 mm.


nahoru

Za Promat-team Ing. Petr Kejklíček
 
 

Semináře ČVUT v Praze k dalšímu vzdělávání v požární ochraně

Na 19. až 22. únor 2008 se na Českém vysokém učení technickém v Praze připravuje týden vzdělávání v požární ochraně, který se zaměří na Výpočty požární odolnosti konstrukcí a na Nové technologie pro požární bezpečnost staveb. Semináře pořádá ČVUT v Praze a Profesní komora požární ochrany® ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Podrobnosti lze nalézt na http://www.fsv.cvut.cz/pozarni.odolnost. Účastníci obdrží cvičební texty a výuková CD. Semináře byly zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a hodnoceny 1 bod na seminář.


nahoru

Pro Promat-team Prof. Ing. František Wald, CSc.
 
 

Nova Author Cup 2007

V loňském roce se zúčastnil Promat team svého 1. ročníku průjezdu Jizerkama „Nova Author Cup“. Takže můžeme srovnávat. V roce 2006 se nás účastnilo šest z Promat teamu. Letos 13. října se v dresu Promat představili čtyři loňští jezdci. V roce 2006 bylo krásné slunečné počasí a teplo. Do místa startu v Jizerských horách jsme příjeli až v den závodu, což obnášelo brzké vstávání a snídani v autě. Když jsme se do Josefova Dolu blížili letos, tak teploměr ukazoval 3 st. a pro déšť nebylo vidět kam jedeme. Zato nás čekalo příjemné ubytování v nové dřevěnici (zapůjčené kamarádem) cca 2 km od startu maratónu. Nálada v Promat teamu byla „zmoklá“. Představa 62,5 km v dešti, větru a hlavně při dost nizké teplotě nebyla moc příjemná. Ale ráno nás počasí příjemně překvapilo. Teplota sice byla lehce nad nulou, ale vítr udělal své a rozehnal černé mraky a obloha byla místy i modrá. Po vydatné snídani u stolu (oproti loňsku), jsme na start odjeli v kvalitním Promatcyklooblečení v očekávání, jak studený „vichr“ bude foukat na hřebenech Jizerek.

V 10 hod. jizerského času odstartovala první ze sedmi startovních vln. Každá vlna byla složená z profesionálních a amatérských závodníků, cykloturistů prostě z pěti set cyklonadšenců. Takže i přes dost rozdílné počasí oproti roku 2006 se počet startujících skoro nezměnil. Organizace a zabezpečení Nova Author Cupu byla opět bezchybná. Přehledné řazení na startu, označení samotné trasy, zajištění křižovatek a hlavně občerstvovačky během závodu byly stále připravené pro zhruba 3000 různě hladových cyklistů. Bohužel ani letos se závod neobešel bez zranění. Několikrát nás míjely transportéry horské služby. Dokonce musel startovat i vrtulník. Takže takový byl Nova Author Cup 2007 a všichni z Promat teamu závod absolvovali ve zdraví a na trati strávili něco kolem 3,5 hodiny.


nahoru

Za Promat-team Jan Panáček
 
 

Kouřové závěsové prosklené stěny

V současné době se v Hradci Králové dokončuje architektonicky zajímavá stavba Knihovnicko informační centrum. Jedná se o monolitický železobetonový skelet ve tvaru písmene X. Nachází se zde čítárny, internetový klub, depozitáře pro knihy, konferenční sál a výstavní síň.

Vzhledem k rozloze čítáren a počítačových sálů projektant rozdělil tyto prostory na jednotlivé sekce z hlediska odvodu tepla a kouře. Odvětrávané sekce jsou ohraničeny stavebními konstrukcemi, otevřená průčelí čítáren směrem k centrální- mu schodišti bylo potřeba snížit tak, aby se kouř při požáru zadržel po určitou dobu v dané sekci a nazakouřil únikovou cestu z objektu.

Kouřová zástěna spuštěná od stropu byla architektem požadována maximálně transparentní s minimalizací použití rámových konstrukcí pro uchycení protipožárního skla. Požadavek na požární odolnost byl v tomto případě E 15 DP1.

Pro splnění výše uvedených požadavků byla navržena konstrukce z protipožárního skla PROMADRAHT®, které bylo ukotveno pomocí speciální ocelové konstrukce k železobetonovému stropu. Sklo bylo zavěšeno a ukotveno jen u horní hrany, zbývající tři jsou zcela volné bez uchycení v jakémkoliv rámu. Výhodou tohoto řešení je maximální vzdušnost a zachování maximálního prosvětlení jednotlivých čítáren směrem k centrálnímu schodišti.


nahoru

Za Promat-team Ing. Libor Fleischer
 
 

GPS navigace - sklad Konstrukce-K

Areál firmy Technimat:

vjezd ulicí Mezi úvozy (od sjezdu z mladoboleslavské dálnice)

Praha 9 - Horní Počernice

Po – Pá 7:30 – 16:00 hodin

GPS přímo u vrat:

50° 7’ 8” N

14° 36’ 57” E

Platby v hotovosti prosím uhraďte předem v sídle firmy KONSTRUKCE-K s.r.o.

kancelář firmy KONSTRUKCE–K s.r.o.

Náchodská 778, Praha 9 - Horní Počernice


nahoru

Za Promat-team Ing. Jan Ohanka
 
 

Mostecké klouzání

I letos si gumy na služebních vozech Promat zaskotačily na hladkém povrchu automobilového polygonu. Celá naše flotila jako jeden muž vyrazila na mostecký okruh, aby se věnovala celodennímu automobilovému tréninku.

Počáteční proslov, který náš školitel uvedl slovy: „Mezi řidiči je rozšířeno mnoho lží, polopravd a mýtů!“, nás měl připravit na cvičný okruh, kde se tradičně oddáváme cvikům, které za „běžného“ provozu zkoušet nelze.

Během praktického výcviku jsme se učili zvládat krizové momenty na kluzných plochách (k dispozici byla rovinka, zatáčka, kopec). I když by to člověk nepředpokládal, zapojil do výcviku kromě auta postupně celé tělo. Slalomy, brzdění, vyhýbací manévr, zvládnutí smyku po přejetí impulsní desky, která Vás vychýlí z trasy, zvládnutí aquaplaningu se chtě nechtě staly naším chlebem. V každém případě se u všech účastníků na sklonku dne dostavil pocit efektivně stráveného dne. Co říci závěrem? V každém případě lze podobný zážitek jen doporučit. Pocit rutiny, který se zákonitě čas od času objevuje u všech, pro které je auto pracovním nástrojem je třeba včas narušit získáváním nových zkušeností, které nás nenechají v „blahodárném“ klidu nevědomosti. Řízení auta je totiž zodpovědná a poněkud nebezpečná činnost a tudíž je třeba na sobě pilně pracovat.


nahoru

Za Promat-team Dr. Ing. Michal Přibyl
 
 

Požární bezpečnost staveb

Utěsnění styku obvodových stěn a požárně dělicích konstrukcí - prosklené fasádní konstrukce a lehké obvodové pláště

http://www.promatpraha.cz/?tech_informace_2007


nahoru

Za Promat-team Ing. Jan Ohanka
 
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576
skype: promat.praha
GSM: 605 PROMAT
605 PROMAT
605 PROMAT
promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz