(12) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla

Technické detaily protipožárních konstrukcí

Popis konstrukce Odolnosti Katalogový list Soubor DWG
Kouřová zábrana PROMADRAHT®, bezrámová konstrukce

D600 120 486.10 Stáhnout
Kouřová zábrana PROMATECT®-H

DH 180 455 Stáhnout
Potrubí PROMATECT®-L500 pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků („multi“)

EI 30-60-120 475 Stáhnout
Potrubí PROMATECT®-H pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku („single“)

E600 120 476 Stáhnout

 

Celý seznam detailů konstrukcí také na www.cad-detail.cz