(6) Dřevěné trámové stropy a střechy

Technické detaily protipožárních konstrukcí

 

Popis konstrukce Odolnosti Katalogový list Soubor DWG
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem

REI 45 215
128.10
Stáhnout
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem s tepelnou izolací

REI 45 128.11 Stáhnout
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem

REI 60 128.20 Var.I. Stáhnout
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem s tepelnou izolací

REI 60 128.21 Stáhnout
Dřevěný trámový strop se zavěšeným podhledem

REI 60 128.22 Stáhnout
Dřevěný trámový strop se samonosným podhledem

REI 60 128.23 Stáhnout
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem

REI 90 128.30 Stáhnout
Dřevěný trámový strop se zavěšeným podhledem

REI 90 128.32 Var. I. Stáhnout
Dřevěný trámový strop PROMATECT®-100, PROMAXON®, typ A, požární zatížení

shora i zdola REI 30, 90 shora REI 120 128.15
128.35
Stáhnout
Dřevěný trámový strop nebo střešní konstrukce PROMAXON®, typ A

REI 60 REI 90 128.24
128.34
Stáhnout
Dřevěné stropní trámy s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H

R 15 až R 90 428.15 Stáhnout
Dřevěný trámový strop

REI 45 až REI 60 428.20
428.31
Stáhnout
Střechy s dřevěnými trámy

REI 30 až REI 90 428.50 Stáhnout
Nástřik PROMASPRAY® P300 na dřevěných trámových stropech

REI 120 766 Stáhnout

 

Celý seznam detailů konstrukcí také na www.cad-detail.cz