(8) Příčky a stěny

Technické detaily protipožárních konstrukcí

 

Popis konstrukce Odolnosti
Katalogový list
Soubor DWG
Šachtové stěny a příčky EI 30
150.10
Stáhnout
Šachtové stěny a příčky EI 90
150.41
Stáhnout
Šachtová stěna EI 90
150.40
Stáhnout
Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI 90
150.50
Stáhnout
Příčka PROMATECT® -L EI 30
450.10
Stáhnout
Příčka PROMATECT® -H EI 45 až EI 120
450.41
Stáhnout
Příčka PROMATECT® -L EI 90
450.50
Stáhnout
Příklad použití instalační šachty EI 45 až EI 120
450.41, 450.50
Stáhnout
Příčky PROMATECT®-H s ocelovou kostrou EI 30 až EI 120
450.70
Stáhnout
Příčky PROMATECT®-H s ocelovou kostrou EI 30 až EI 120
450.70
Stáhnout
Revizní dvířka Promat®, typ SP, EW-S 15-90, EI-S 15-90
450.57
Stáhnout
Revizní dvířka Promat®, typ SP, dvoukřídlé EW-S 15-45, EI-S 15-45
450.57
Stáhnout
Revizní dvířka Promat®, typ M EW-S 15-90, EI-S 15-90
450.58
Stáhnout
Revizní dvířka Promat®, typ N EW-S 15-90, EI-S 15-90
450.59
Stáhnout
Stěna s ocelovými nosnými sloupy REI 45 až REI 120
450.81
Stáhnout
Požární stěna Promat®, nosná REI 90 až REI 240
450.90
Stáhnout
Příčka PROMAXON® EI 90
150.70
Stáhnout
Parapetní dílec bez tepelné izolace EW 30-90, EI 30-90
465.1
Stáhnout
Vnější stěnový dílec s tepelnou izolací EW 30-90, EI 30-90
465.2
Stáhnout
Stěna PROMATECT®-100, popř. PROMAXON® s dřevěnými sloupky, nenosná EI 30, EI 60
160.10
Stáhnout
Stěna PROMAXON® s dřevěnými sloupky,nenosná EI 90
160.20
Stáhnout
Stěna s dřevěnými sloupky EI 30 až EI 120
460.10
Stáhnout
Stěna s dřevěnými sloupky, nosná REI 90
460.21
Stáhnout
Hrázděná stěna ze dřeva, nosná REI 30 až REI 60
460.25
Stáhnout
Dřevěné prvky, nosné + 20 až +114 min.
460.30
Stáhnout
Nátěr na dřevo PROMADUR® – bezbarvý (transparentní)
462.10
Stáhnout
Nátěr na dřevo PROMADUR® – color
462.20
Stáhnout

 

Celý seznam detailů konstrukcí také na www.cad-detail.cz