Dřevěný trámový strop nebo střešní konstrukce PROMAXON®, typ A