Dřevěný trámový strop PROMATECT®-100, PROMAXON®, typ A, požární zatížení shora i zdola