Podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu