Podhled PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu