Podhled PROMATECT®-L500, ve funkci samostatného požárního předělu