Požární opláštění pro přívodní potrubí protipožárních skrápěcích zařízení