Požární podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu