Požární podhled PROMAXON®, typ A, ve funkci samostatného požárního předělu