Vedení pro odvod spalin PROMATECT®-L (pouze informativně)