Požární těsnění prostupů instalací

Prostupy kanalizace, vodovodu a jiných trubních vedení

Pro návrh správného těsnicího systému je nutné znát podrobné informace o požárně dělicí konstrukci (typ, tloušťka, skladba, objemová hmotnost, požární odolnost), podrobné informace o prostupu a instalaci (rozměr prostupu a požární odolnost, typ instalace, materiál a rozměr potrubí, tloušťka a materiál izolace potrubí) a v případě sdružených prostupů také informace o jejich uspořádání.

Prostupy kanalizace, vodovodu a jiných trubních vedení

U prostupů potrubí jsou požadovány parametry požární odolnosti EI (t) v požárně dělicích konstrukcích EI (t) nebo REI (t) a parametr E (t) v požárně dělicích konstrukcích EW (t) nebo REW (t). Požadovaná hodnota požární odolnosti (t) prostupu (v minutách) zpravidla odpovídá stejné hodnotě u požárně dělicí konstrukce. Parametry požární odolnosti prostupů potrubí obsahují také informace o zkoušeném uspořádání konců potrubí (např. U/U nebo U/C), které by mělo odpovídat zamýšlenému použití. Základem rozhodování o koncovém uspořádání je okolnost, zda je systém pod tlakem, větraný či nevětraný. Příklady zamýšleného použití jsou uvedeny v ČSN EN 1366-3:2009 nebo v kapitole 1 tohoto katalogu anebo v katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 6. vydání - těsnění prostupů instalací. Plastová potrubí se zpravidla zkouší s koncovým uspořádáním U/U (oba konce nezavíčkované) pro kanalizační větrané potrubí a s koncovým uspořádáním U/C (zavíčkované vně pece) pro potrubí s trvalou náplní vody nebo jiných medií. Kovová potrubí se obvykle zkouší s koncovým uspořádáním C/U (zavíčkované v peci), neboť se nepředpokládá, že vzhledem k vysokému bodu tavení nastane při požáru situace otevřeného konce potrubí. Výsledky zkoušek s koncovým uspořádáním U/U pokrývají všechny ostatní varianty. Výsledky zkoušek s koncovým uspořádáním C/U pokrývají varianty U/C a C/C a výsledky zkoušek s koncovým uspořádáním U/C pokrývá variantu C/C. Při návrhu těsnicího systému je nutné se řídit požadavky příslušného požárně bezpečnostního řešení.

Sdružené prostupy potrubí a elektroinstalací

Většina těsnicích systémů Promat lze provést jako kombinované, tzn. pro sdružené prostupy potrubí a elektroinstalací. Je nutné dodržet předepsané odstupy mezi jednotlivými instalacemi.

Kapitola katalogu

Katalogové listy