Těsnicí a spárovací materiály

Požární těsnění stavebních a dilatačních spár

Stavební spáry

Ve stavebním slovníku je stavební spára definována jako odstup mezi dvěma stavebními díly. Tento typ spáry nevykazuje objemové ani tvarové změny - spára je neměnná. Pro tyto případy je možné použití všech konstrukcí a materiálů uvedených v této kapitole, tedy i těch, které jsou určené i pro dilatační spáry: PROMASEAL®-A, PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-S, ROMASEAL®-A spray, PROMASTOP ®-CC, PROMASTOP®-B a PROMAFOAM®-C.

Dilatační spáry

U každé větší betonové stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformace betonu způsobené teplotními výkyvy, nepravidelným sedáním stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin. Obecně se dilatační spáry vyplňují elastickými materiály. Aby spára dilatovala a zabraňovala vzniku netěsnosti v případě objemových a tvarových změn stavebních dílců či konstrukcí, je nutno použít materiál, který má schopnost dobře snášet tyto změny. Takovým materiálem je PROMASEAL®-A spray a PROMASEAL®-S.

Posuvné ložisko

Elastomerová nebo neoprenová posuvná ložiska, která jsou požadována u mnohých konstrukcí budov, musí i v případě požáru zůstat plně funkční. V závislosti na tepelné reakci použitých umělých hmot mohou být provedeny obklady PROMATECT®. Vhodným vytvořením detailů je možné přihlédnout i k posuvu dilatačních spár.

Konstrukční spáry ve stavebních dílcích

Zpěňující těsnicí materiály PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-A, PROMASTOP ®-B a PROMASEAL®-A spray lze účinně použít k uzavírání spár ve všech oblastech stavebnictví, u lehkých příček při spojení stěny a stropu, jakož i k utěsnění průchodu stěnami a stropy v požární ochraně elektrických a vzduchotechnických vedení.

Kapitola katalogu

Katalogové listy